Samen meer opbrengsten realiseren voor 4500 Indonesische melkveehouders

28-11-2016

Binnen één week een goed doordacht actieplan dat de opbrengsten van de coöperatie tussen nu en 2020 verhoogt. Dat is de uitkomst van de adviesopdracht van René van den Oord bij de melkveecoöperatie ‘KPSBU Lembang’ op West-Java in Indonesië. Vanuit Agriterra en Flynth heeft hij ze geholpen bij het formuleren van een strategisch plan.

"Voor deze strategische adviesopdracht ben ik gevraagd vanwege mijn werk als bedrijfsadviseur strategie en bedrijfsontwikkeling melkveehouderij. Samen met Tom Booijink, strategiespecialist bij FrieslandCampina, vormde ik het adviesteam. Met z’n tweeën hebben we de leden begeleid bij het maken van het strategische plan.

4500 boeren werken samen
De KPSBU Lembang is de grootste boerencoöperatie op Java en richt zich geheel op zuivel. Ze bestaan sinds 1971 en hebben ongeveer 4500 leden die ieder gemiddeld drie tot vier koeien hebben. Binnen de coöperatie verzamelen en vermarkten ze gezamenlijk de ‘ledenmelk’. Het leeuwendeel van deze melk wordt afgenomen door Frisian Flag Indonesia. Een fractie wordt zelf verwerkt tot yoghurt en verkocht. Verder wordt er onder meer gezamenlijk voer ingekocht, levert de coöperatie ondersteunende diensten aan de leden en verstrekt ze renteloze leningen voor de aankoop van vee.

Toekomstgericht denken
Het doel van deze week was om samen tot een goed plan te komen waarmee de coöperatie verder kan. Een plan dat zeker tot 2020 richting en duidelijkheid geeft. Zodat de coöperatie groeit en sterker komt te staan tegen de macht van de melkhandelaren en -opkopers. Om ze straks verder bij te staan, heeft Agriterra in Indonesië mensen als Irawan in dienst. Irawan is een Indonesische bedrijfsadviseur die de coöperatie na ons bezoek verder begeleidt.

Zoals al vanuit Nederland was afgesproken, waren tijdens de sessies de directie en Raad van Toezicht aanwezig, net zoals de managers van de afdelingen administratie & financiën, melkontvangst, melkverwerking, mengvoer, diergezondheid en de coöperatiewinkel. We werden vergezeld door Irawan en Putut, een tolk. Met zo’n twintig man gingen we aan de slag om tot een realistisch actieplan te komen, gericht op het behalen van de gestelde coöperatiedoelstellingen voor 2020.

Faciliterende rol
We zijn met alle verantwoordelijke personen gericht bij elkaar gaan zitten. We hebben in subgroepen gewerkt, samen gebrainstormd, prioriteiten gesteld en gemaakte keuzes aan elkaar uitgelegd. Hierbij hadden Tom en ik vanuit onze expertise en ervaring vooral een faciliterende rol. We hebben eerst stilgestaan bij het basale proces van strategische planning: missie & visie, analyse, doelstellingen, een actieplan (incl. KPI’s) en implementatie & tracking. Dit is een belangrijke eerste stap, want strategische planning is bij KPSBU geen vanzelfsprekendheid. Dit terwijl hier wel veel winst is te behalen.

Resultaat na een week
Ook de financiële analyse van de afgelopen drie jaar werden besproken. Hieruit bleek dat het zelf maken van yoghurt en die verkopen de coöperatie netto negen keer meer oplevert dan het leveren aan een verwerker. Belangrijke informatie, die is meegenomen in een realistisch actieplan. Het plan is erop gericht om de melk de komende jaren winstgevender te vermarkten, meer te produceren en de kwaliteit te verbeteren. Verder worden de aanvullende services aan de melkveehouders uitgebreid.

Zo wordt de winstgevende eigen yoghurtproductie vergroot. Voor de leden worden de aanvullende services uitgebreid en de coöperatie wil ieder jaar ongeveer zestig nieuwe leden werven. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in eiwitrijker mengvoer, waarbij beter wordt toegezien op de naleving van de minimale mengtijd van acht minuten in de productielocatie van de coöperatie. Ook krijgen de leden en veldmedewerkers trainingen gericht op het verlagen van het inseminatiegetal en de tussenkalftijd. In mijn ogen een realistisch actieplan met concrete ideeën die resultaten verbeteren.

“Nieuwe Indonesiërs zijn”
Ik ben er trots op hoe Tom en ik samen met een groep van twintig professionals in een korte tijd tot een pragmatisch strategisch plan zijn gekomen. Nu is het zaak dat het actieplan ook wordt uitgevoerd. Of zoals de voorzitter van de coöperatie het in zijn afsluitende toespraak zei: “Laten we ‘nieuwe Indonesiërs’ zijn, doen wat we opschrijven en dit plan tot een succes maken!”

René van den Oord
Flynth

​(deze column is ook gepubliceerd op www.flynth.nl).


Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Willemsplein 42
6811 KD Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org