Agri-agencies

Agriterra is een agri-agency. De organisatie wordt gedragen door maatschappelijke organisaties van het platteland en het landbouwbedrijfsleven. Samen met agri-agencies in andere westerse landen, waaronder Canada, Zweden en Frankrijk, heeft Agriterra in 2003 AgriCord opgericht: de alliantie van agri-agencies.

Country

Farmers' organisations

Agri-agency

Member since

France

FNSEA, APCA, Jeunes Agriculteurs, CNMCCA

Afdi

2003

Netherlands

LTO, SSVO, NCR, NAJK

Agriterra

2003

France

Groupe Céréaliers de France (AGPB, AGPM, ARVALIS, UNIGRAINS)

FERT

2003

Belgium

Boerenbond, Landelijke Gilden, KVLV, KLJ

Trias

2003

Canada

Union Professionnelle Agricole

UPA DI

2003

Sweden

LRF Federation of Swedish Farmers

We Effect

2004

Belgium

FWA Fédération Wallonne d'Agriculture

CSA

2010

Asia

AFA Asian Farmers Association for Sustainable Rural Development

AsiaDHRRA

2011

Senegal

Organisations agricoles du Sénégal membres d'Asprodeb

Asprodeb

2011

Spain UPA Union de Pequeños Agricultores y Ganaderos, Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, Cooperativas Agro-alimentarias ACODEA 2012*

Germany

DBV Deutscher BauernVerband. The AHA and its partner GEFAK implement country-specific bus-courses, e.g. currently in Tunisia, Ethiopia, Burkina Faso, Ivory Coast, Benin and Mongolia.

Andreas Hermes Akademie 2012 *
Finland MTK Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners, SLC, Pellervo, ProAgria FDD 2013 *
Italy CIA Confederazione Italiana Agricoltori Agricoltura e Vita
 
2018*
Brasilia Cooperative Bank Cresol InfoCos 2018

* UPA Spain was associated member since 2009
* DBV Germany was associated member since 2009

* MTK Finland was associated member since 2006​
* CIA Italy was associated member since 2009

AgriCord coördineert de samenwerking tussen alle agri-agencies. Zo kan de vraag van een boerenorganisatie bij de agri-agency met de desbetreffende specialisatie worden neergelegd. Hierdoor kan een effectieve en efficiënte behandeling gegarandeerd worden.


Wil je meer weten of heb je vragen?

Kees Blokland

+31 26 354 20 02

blokland@agriterra.org

Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Willemsplein 42
6811 KD Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org