Agriterra- agripoolers Egbert Hoving en IJsbrand Snoei

14-03-2016

Vol verwachting vertrokken wij, Agriterra- agripoolers Egbert Hoving en IJsbrand Snoeij, op 19 februari 2016 richting Hanoi in Vietnam. Doel: een assessment uitvoeren en kennis maken met het nieuwe coöperatieve gedachtengoed van 3 fruit coöperaties/ associaties in de Quangh Ninh provincie.

Bij onze introductie werden we lachend voorgesteld als Mr. Egg-bird en Mr. Brand. Tja, het viel onze Vietnamese gastheren niet mee om onze namen goed uit te spreken. Omwille van de uitspraak deden ze ons een zeer passend voorstel; Mr. Quangh en Mr. Ninh, vernoemd naar de gelijknamige provincie. Anderzijds hadden we net zoveel moeite hadden met de uitspraak van hun namen, al hebben we onze gastheren maar niet vernoemd naar oer-Hollandse namen als bijvoorbeeld ‘Jansen’ en  ‘de Jong’. Het was duidelijk dat de sfeer er al gelijk in zat.

Dat bleek ook eens te meer tijdens onze overdadige authentiek Vietnamese lunches, waar wij meerdere keren gestimuleerd werden om de kleine glaasjes Vietnamees kruidenbitter (sake) in 1 keer achter over te slaan. Ze waren goed getraind om te observeren dat de glaasjes wel leeg waren. Deze voorbeelden zeggen veel over wat we deze week beleefd hebben aan Vietnamese cultuur: naast het doen van zaken is het belangrijk om elkaar te ontmoeten, samen te zijn, plezier te hebben, te eten. Samen eten is een voorwaarde om ook succesvol zaken te doen met elkaar.

En zaken hebben we ook gedaan afgelopen week. Onze opdracht betrof een assessment van 2 verenigingen en 1 coöperatie in de provincie Quang Ninh. Agriterra is hier voornemens een contract af te sluiten met de provinciale Farmers Union, zeg maar de Vietnamese Land- en Tuinbouw Organisatie. De assessment had als doel om voor Agriterra een goed beeld te krijgen van de potentie én de stappen die nodig zijn om de samenwerkingsverbanden van de boeren en telers te versterken.

Een belangrijk onderdeel van het programma waren de veldbezoeken aan de telers in de regio. De bezoeken aan deze fruittelers waren voor ons eyeopener. Neem bijvoorbeeld het bezoek aan Dragon fruit teler Mr. Tich. Deze voormalige marinier begon zijn boomgaard in 2009 en heeft inmiddels diverse prijzen in de wacht gesleept. De manier waarop hij ons vol trots en passie over zijn boomgaard rondleidde sprak boekdelen; deze man heeft kennis en visie om de dragonfruit teelt verder te helpen. Ook bij de assessment had hij zijn inbreng, met een positieve, alerte glimlach, goed observerend en luisterend waar de kansen liggen en wat hij daarin kan betekenen.

Opvallend was ook dat de telers in prachtige huizen wonen en dat de boomgaarden en woningen er ook netjes en verzorgd uitzien. Het is duidelijk dat ze hun werk serieus nemen en alles willen weten hoe ze zich verder kunnen ontwikkelen.

De interviews die we hielden bij de drie samenwerkingsverbanden waren druk bezocht door telers, telers-bestuurders, medewerkers van gemeenten en Farmers Union. Dit waren interessante bijeenkomsten waar intensief werd gediscussieerd over de rol van de verenigingen, coöperatie, en de wijze waarop de markt het beste bediend kan worden met het rijpe dragon fruit, lychees en custard appels. Hoogtepunt was de mini-workshop bij de Lychee coöperatie, waar met vereende krachten gesleuteld werd aan verwachtingen en prioriteiten van hunzelf als coöperatie, van de Farmers Union en van Agriterra.

Halverwege de week werden we verrast doordat ons bed, waar we onze broodnodige rust genoten, beter getypeerd kon worden als ‘plank’. Gastvrij als de Vietnamezen waren werd gelijk gezocht naar een beter alternatief in de regio en dit werd ook gevonden. Ze hebben vreselijk plezier gehad om onze ervaringen, hetgeen onze band alleen maar versterkte.

Ons werd duidelijk dat er grote betrokkenheid was bij de Farmers Union. Aan het eind van onze missie hadden we een prima afsluiting op het hoofdkantoor van de Quang Ninh Farmers Union in Ha Long. Hier werd het fundament gelegd onder een perspectiefvolle samenwerking tussen Agriterra en de Farmers Union.


Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Willemsplein 42
6811 KD Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org