Beter voer voor meer melk

25-06-2014 Agripooler Cees Oomen, werkzaam bij Agrifirm, is voor Agriterra in Indonesie om cooperatie Bayongbong te adviseren over voeding van melkkoeien en over jongvee. Dit moet een bijdrage leveren aan het verhogen van de melkproductie en melkkwaliteit. Hij beschrijft onderstaand zijn ervaringen van de eerste dag van zijn opdracht.

Op de eerste dag maak ik kennis met de mensen van de coöperatie Bayongbong. Deze kleine coöperatie zamelt melk in en levert melkconcentraties en krachtvoer aan hun leden. Ik krijg een rondleiding zodat ik een beeld krijg van wat de coöperatie in de praktijk doet en inzicht krijg in hoe de productie van het voer voor het melkvee gebeurt: de ingrediënten voor het voer worden op simpele wijze gemengd en verpakt voor de coöperatieleden. Ze maken slechts één soort krachtvoer. De ingrediënten die ze gebruiken, zijn een prima basis voor een goed rantsoen. Om de prijs voor het krachtvoer voor de leden gelijk te houden, varieert de coöperatie met grondstoffen voor het voer. Momenteel zijn palm en kokos schaars. Tarwemeel varieert in prijs. Het mengen gebeurt goed, dankzij een zeer goede menger ontstaat een homogeen mengsel. Er zijn echter nog genoeg mogelijkheden voor verbetering.

Later die ochtend bezoeken we een modelboerderij in aanbouw: in de stal komt jongvee te staan dat wordt opgefokt tot melkkoeien. Het doel hiervan is te laten zien hoe het jongvee en de koeien gevoerd en gehouden moeten worden. Zo kan de coöperatie hun leden per groep laten zien hoe de meest efficiënte productie wordt behaald en dat het opfokken van jongvee loont.

In de middag bezoeken we verschillende boerenbedrijven. Waar bij het ene bedrijf koeien staan die in goede conditie zijn, zie ik bij het andere bedrijf nog een aantal verbeterpunten. Ik zal me deze week focussen op voeding om zo coöperaties te adviseren over de juiste balans in de voeding. De vertegenwoordigers van de verschillende groepen en de modelboerderij gaan hier een voortrekkersrol in spelen.

Al met al belooft het een interessante week te worden!


Cees Oomen, vanuit Indonesië


Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Willemsplein 42
6811 KD Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org