Boeren tegen armoede

Boeren tegen armoede

In 2025 zijn er 9 miljard mensen in de wereld en is de voedselbehoefte met 60% gestegen ten opzichte van 2015. Dit terwijl er steeds minder landbouwgronden beschikbaar zijn door urbanisatie. Boeren hebben te maken met productieverhoging, klimaatverandering en hoge eisen ten aanzien van voedselveiligheid en kwaliteit. Tegelijkertijd is de landbouwsector de motor van de wereldeconomie.

Landen in ontwikkeling kennen een structurele transformatie: inkomens stijgen. Relatieve armoede is wereldwijd sterk afgenomen de laatste 50 jaar. Wij gaan voor een goed bestaan voor boeren wereldwijd, voor een sociaal-economisch sterk, productief en dynamisch platteland. Agriterra is een adviesorganisatie en zet zich in voor het professionaliseren van boeren en tuinders in landen in ontwikkeling via coöperaties en organisaties. We doen dit met inzet van deskundigen uit de Nederlandse agrarische wereld. Zo verbetert het leven van deze groep en worden hun coöperaties volwaardige handelspartners.

We zijn de enige organisatie die internationaal is gespecialiseerd op dit vlak. Dit komt door ons grote netwerk in de Nederlandse top Agri & Food sector en de samenwerking tussen experts uit dit netwerk en (lokale) Agriterra adviseurs.

Agriterra onderscheidt zich door:

  • lokale aanwezigheid en maatwerk in begeleiding
  • hoogwaardige peer-to-peer kennisuitwisseling
  • uitgebreid netwerk in boerenorganisaties, -coöperaties en agribusiness wereldwijd

We willen minimaal 1 miljoen boeren (unieke boeren) bereiken en 55 miljoen euro aan leningen mobiliseren voor 50 boergenoteerde bedrijven, waarvan 25 fabrieken.

FACT (‘Farmers Advocacy Consultation Tool’) belangenbehartiging is een belangrijk onderdeel van onze adviezen. Hiermee wordt 100 miljoen euro geïnvesteerd in beleidswijzigingen in ontwikkelingslanden. 

 

 

50/25

boergenoteerde bedrijven / fabrieken

100

miljoen euro aan beleidswijzigingen

Adres

Willemsplein 42
6811 KD Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org