Boerenorganisatie FUPRO helpt bij ontwikkeling van boeren in Benin

06-11-2014 Van 19 tot 26 oktober waren Willemien Koning (LTO Noord) en Marjolein de Kreij (NAJK, ZLTO) op missie bij de FUPRO in Benin. Zij namen van 21-23 oktober deel aan het Internationale congres over de Familielandbouw in Benin, door FUPRO georganiseerd in het kader van het International Year of Family Farming. Verder hebben zij met de FUPRO en enkele jonge boeren overleg gehad over de opzet van een project voor jonge boeren.

De hoofdactiviteit van de meerderheid van de bevolking (70 %) van het West-Afrikaanse land Benin is "Family Farming". Kleinschalige boeren proberen in het levensonderhoud van hun familie te voorzien door hard werken, maar het ontbreekt hen veelal aan opleiding.  Samen met Marjolein de Kreij ben ik namens LTO-Noord voor Agriterra in Benin om een bijdrage te leveren aan het congres over Familie Landbouw (Agriculture Familiale) in Benin, georganiseerd door de nationale boerenorganisatie FUPRO (www.fupro.org). Daarnaast gaan we aan de slag met het uitwerken van een project voor jonge boeren. FUPRO is een nationale federatie van boeren en boerinnen, waarbij regionale boerenunies, ketenorganisaties, en een agrarische vrouwenorganisatie zijn aangesloten.

We zijn bij een groep boeren en boerinnen op bezoek geweest in het dorp Gboli. Alle gezinsleden vanaf een jaar of tien moeten meehelpen op het land. Geld voor gereedschap is er nauwelijks dus vrijwel alles wordt met de hand gedaan. Ook maken de vrouwen zelf palmolie met een voetenpers voor eigen gebruik en voor verkoop langs de weg. De meeste akkers liggen er mooi bij, maar de bedrijfjes zijn klein en de armoede in de dorpjes is duidelijk zichtbaar. De boeren in Benin hebben nog een lange weg te gaan om zich verder te ontwikkelen. Positief is dat steeds meer boeren en boerinnen zich aansluiten bij een boerenorganisatie zoals de Fupro, die ondersteund wordt door Agriterra. De lidorganisaties van de FUPRO behartigen de belangen van de boeren en verzorgen trainingen ter versterking van vakkennis en ondernemerschap. De resultaten waren zichtbaar op de bedrijven. Ze zijn begonnen met het telen van meerdere gewassen om niet meer afhankelijk te zijn van hun traditionele teelten. Naast mais, soja en katoen zien we nu bijvoorbeeld een akker vol pinda’s. Nieuw in Benin is ook het gebruik van groenbemesters om de vruchtbaarheid van de grond te verbeteren. Daarnaast worden de boeren door adviseurs van de regionale boerenorganisaties (Unions Régionales de Producteurs) geholpen bij het registreren van teeltplannen en de aanschaf van goed zaaizaad.  

 
Agrarisch onderwijs is onderwerp van gesprek op één van de workshops tijdens het congres over de Familielandbouw in Bohicon. De meeste jonge boeren in Benin gaan niet naar een agrarische school. Ze werken vanaf hun tiende levensjaar op het land. Dat is zorgelijk. De leerlingen die wel op een agrarische school zitten, kiezen daarna meestal voor een baan in de stad. Het agrarisch onderwijs in Benin moet beter gaan aansluiten op de dagelijkse praktijk van de kleine boeren! Met die constatering is iedereen op het congres het eens. Daarnaast moeten de jonge boeren gestimuleerd worden om naar school te gaan.  Het aanbieden van goede trainingen is ook al een stap in de goede richting ter versterking van ondernemersvaardigheden en vakkennis van jonge boeren en boerinnen. Benin is een prachtig land, waar nog veel ontwikkeling mogelijk is. Samen met Marjolein de Kreij van het NAJK ga ik aan de slag met het verder uitwerken van een project voor jonge boeren en boerinnen in Benin.

Willemien Koning


Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Willemsplein 42
6811 KD Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org