De eerste resultaten van het "uitrollen" van My.Coop in Nepal

16-09-2014 Agriterra heeft in nauwe samenwerking met NACCFL (Nepal Agricultural Central Cooperatives Federation Ltd.) een My.Coop training of trainers (ToT) verzorgd voor staf en bestuursleden van federaties van cooperaties in Nepal. Een paar maanden later worden leiders en leden van primaire thee cooperaties met succes getraind en begeleid in het managen van hun cooperatie door een cooperatieve veldschool: een dagdeel in de week praktijkgerichte training in het veld, onder begeleiding van een lokale veldwerker van de organisatie. Een mooi voorbeeld dat laat zien dat je van een internationale online training uiteindelijk effectief de boerenbasis kan bereiken! Hoe is dat in z'n werk gegaan?

My.Coop is een compleet trainingspakket gericht op managers van agrarische coöperaties, ontwikkeld door o.a. Agriterra en ILO. Drie Nepalese medewerkers/trainers van boerenfederaties hebben afgelopen jaar de online My.Coop cursus gevolgd en succesvol afgerond.
De meer ervaren Toon van Eijk (Agriterra-adviseur) die in bijvoorbeeld Zambia My.Coop trainingen heeft verzorgd, heeft deze drie trainers ondersteund in het uitrollen van hun kennis en expertise in eigen land met ToT voor 23 trainers/bestuurders/managers van 7 boeren organisaties in Nepal (veelal federaties van coöperaties). Voordat de trainingen in Nepal zijn uitgezet is eerst al het trainingsmateriaal en de My.Coop module in het Nepalees vertaald en contextspecifiek gemaakt, vooral door middel van meer voorbeelden uit het land zelf.
Het hele My.Coop trainingspakket bestaat uit 4 modules en een trainingshandleiding en er is gekozen om dit in twee blokken aan te bieden. De eerste training vond plaats in maart 2014 en behandelde de onderwerpen: basis principes van coöperaties en coöperatieve dienstverlening. De tweede training is afgelopen week succesvol afgerond. De onderwerpen waren input supply en coöperatieve marketing.

In Nepal zijn (kleine, opkomende) coöperaties “booming”, onder meer omdat de huidige regering heel actief gelooft in de drie pilaren van economische ontwikkeling: overheid, private sector en coöperaties. Aangezien er weinig trainingsmaterialen beschikbaar waren over specifiek agrarische coöperaties, was er veel animo voor My.Coop en heeft NACCFL een belangrijke rol gespeeld in het vertalen en beschikbaar maken van het My.Coop materiaal in het Nepalees.
Wat zijn de eerste resultaten van zo’n traject?

In de tussentijdse rapportage van CTCF (federatie van thee coöperaties in Nepal) wordt beschreven wat er na deze training door trainers is gedaan: “Vier mensen van CTCF zijn getraind door Agriterra en hebben de vertaalde modules en trainingsmaterialen ontvangen. Toen hebben we binnen onze eigen organisatie in totaal 26 coöperatieve leiders en stafmedewerkers getraind. Op basis hiervan hebben we een nieuw concept/trainingsmethode ontwikkeld: de coöperatieve veldschool. We hebben eenvoudig trainingsmateriaal en een trainingsmodule ontwikkeld voor de begeleiders van de veldscholen. Er zijn nu 6 coöperaties waar een coöperatieve veldschool draait, met in totaal 162 deelnemers. Sinds juli wordt er gedurende 5 maanden wekelijks een trainingsbijeenkomst georganiseerd, onder de leiding van een getraind actief lid van CTCF.”

Kort gezegd: dit is een mooi en concreet voorbeeld van het uitrollen van My.Coop. Er zijn mensen getraind op internationaal en nationaal niveau, vervolgens op districtsniveau en nu worden de lokale coöperatieve leiders in het veld direct getraind en gecoacht. Wat de resultaten aan de basis zijn van zo’n trainingsstructuur moeten nog worden afgewacht, daarvoor is het nog te vroeg. Belangrijk is dat de basis bereikt wordt, dat is waar Agriterra zich sterk voor maakt. Het idee van een coöperatieve veldschool is nieuw en er moet worden afgewacht wat dit gaat opleveren. Het idee erachter is dat een “formele” training in een lokaal vaak niet zo veel oplevert; relatief duur is; eigenlijk te lang duurt (wat boeren niet gewend zijn); en weinig mensen bereikt. Dit is een kostenbewust en contextpassend alternatief. De uitdaging blijft: wat passen de mensen toe van wat ze leren en hoe is dat terug te zien in de resultaten van de coöperaties? De verwachting is dat meer mensen aan de basis worden bereikt waardoor coöperatieprincipes en coöperatief management door meer mensen wordt begrepen en toegepast, en uiteindelijk tot sterke primaire coöperaties leidt! Dit is in ieder geval een mooi begin.


Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Willemsplein 42
6811 KD Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org