De voordelen van boerensamenwerking gemeten

07-03-2014 Agriterra maakt zich al jaren sterk voor samenwerking tussen boeren met de overtuiging dat georganiseerde boer(inn)en en sterke landbouworganisaties leiden tot meer democratie, economische groei en spreiding van inkomen. De koppeling met en kennis van de Nederlandse landbouwsector speelt hierbij een belangrijke rol. Adviezen van boer(in) tot boer(in) zijn dan ook kenmerkend voor de aanpak van Agriterra. Maar maakt het lidmaatschap van een landbouworganisatie nou werkelijk een verschil? En wat is het resultaat van trainingen die Nederlandse boeren via Agriterra aan hun collega's in ontwikkelingslanden hebben gegeven?

Om de impact van het lidmaatschap van een landbouworganisatie te meten heeft Agriterra een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren onder boeren in Burundi. Hierbij is een vergelijking gemaakt tussen niet-georganiseerde boeren en boeren die lid zijn van CAPAD, een landbouworganisatie waarin boeren zijn georganiseerd en die hen begeleidt en ondersteunt bij hun productie.

Uit het onderzoek blijkt dat Burundese boeren baat hebben bij onderlinge samenwerking en bij de diensten die CAPAD hen biedt. Voordelen zijn de toegang tot beter pootgoed, prijsvoordelen en een betere toegang tot krediet. Zowel leden van CAPAD als niet-leden kennen een positieve inkomensontwikkeling, maar CAPAD-leden scoren beter op de aardappelteelt, één van de speerpunten van het project met Agriterra.

Voor een uitgebreide conclusie van het onderzoek, zie het pdf documentje hieronder.


Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Willemsplein 42
6811 KD Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org