Dutch Seeds Debate: 5 april 2016

01-03-2016 Het Dutch Seeds Debate is onderdeel van de Agriterra campagne. Agriterra, opgericht door de Nederlandse agri & food sector om coöperaties in ontwikkelingslanden te professionaliseren, gaat de komende twee jaar in gesprek met bedrijven en de Nederlandse overheid. De centrale gedachte achter de campagne is dat samenwerking tussen bedrijven en kleinschalige boeren kansen biedt voor beide. De Bill and Melinda Gates Foundation ondersteunt de campagne.

Nederlandse zaadbedrijven investeren in Afrika en Zuidoost-Azië omdat ze er nieuwe markten zien. Daarbij verkopen ze niet alleen zaaigoed, ze trainen ook boeren om de tuinbouw op een hoger plan te brengen. Dat draagt bij aan voedselzekerheid en een beter inkomen voor de boeren. De Nederlandse overheid, kennisinstellingen en ngo’s ondersteunen zaadbedrijven hierin.

Dit proces roept ook vragen op. Sluit het werk van bedrijven voldoende aan bij de noden van kleinschalig werkende boeren? Hoe kunnen deze boeren zo getraind en georganiseerd worden dat ze kunnen verdienen aan de nieuwe zaden? Wiens verantwoordelijkheid
is dat en wie betaalt dat?
Doel van de middag is inzicht te krijgen in best practices en belemmeringen.Wat werkt stimulerend? In de discussie willen we komen tot aanbevelingen voor bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid.


Voor meer informatie: www.smallfarmersbigdeal.org


Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Willemsplein 42
6811 KD Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org