Fill the gap!

Friday, April 20, 2012

NEMO Science Center, Amsterdam
Hivos en IICD organiseren Fill the Gap!, het jaarlijkse evenement dat gaat over ICT voor duurzame ontwikkelingssamenwerking. Op vrijdag 20 april staat Fill the Gap! geheel in het teken van de hype rondom mobiele telefonie. Mobiele telefonie is hèt buzzword binnen ontwikkelingssamenwerking: de sleutel tot slim ondernemerschap, burgerparticipatie - ja, zelfs revolutie! Ook op een terrein als gezondheidzorg werpen overheden en hulporganisaties zich en masse op het medium dat de massa meer welvaart en vrijheid moet brengen. Maar wat heeft vijf jaar pionieren met dit volksmedium nu eigenlijk teweeg gebracht? Welke verwachtingen zijn ingelost, welke niet? En wat zijn de vooruitzichten? Fill the Gap gaat over mobiel ter versterking van het individu, als ondernemer, consument en collectief. Maar ook over het (on)vermogen van hulporganisaties en bedrijfsleven om grootschalige, betaalbare mobiele diensten op de markt te brengen waar de gewone mens in ontwikkelingslanden beter van wordt. -------------------------------------------------------------------- Fill the Gap! is the network event of Hivos and IICD for everyone with an interest of activities in the field of ICT and sustainable development. ‘Mobile’ is the buzz word in development: the key to smart entrepreneurship, citizen participation, and even revolution! Likewise, governments and aid agencies have put their faith in the contributions of mobile phones to global prosperity and freedom in the areas of health and commerce too. But what has five years of experimenting with mobile devices actually brought about? Which expectations have been met, which ones haven’t? And what are the future prospects? On Friday the 20th of April, the 9th edition of Fill the Gap! is entirely dedicated to this hype surrounding mobile devices. Do mobile devices really open doors for the individual, albeit an entrepreneur or consumer, and the public? And why can’t aid agencies and private sector upscale, develop and market affordable mobile services for the benefit of the common man in developing countries?

Events list