Symposium over het coöperatiewezen

Friday, April 13, 2012

Boerenbondsmuseum Gemert
Het Boerenbondsmuseum in Gemert, de bakermat van het coöperatiewezen in Nederland organiseert een tentoonstelling over de Nederlandse coöperatieve beweging. Deze tentoonstelling wordt 13 april 2012 geopend met een symposium waar een aantal vooraanstaande sprekers op het terrein van coöperaties present zullen zijn. Op de expositie over coöperaties zijn onder andere Oikocredit Nederland, Agriterra, de Rabobank en Max Havelaar aanwezig.

Events list