Goed strategisch plan zorgt voor 240.000 euro aan leningen

De KPSP Saluyu coöperatie in Kuningan op West-Java groeit als kool. Samen met Agriterra hebben ze in 2015 een doordacht strategisch plan opgesteld waardoor er 240.000 euro aan extra leningen zijn verkregen. Dit geld investeert de coöperatie in meer koeien, beter krachtvoer en de organisatiestructuur.

De ambitie van KPSP Saluyu is om te groeien van 6000 kg melk per dag naar 10.000 kg in 2017. Na 9 maanden is de productiedoelstelling al bijna gehaald, ze produceerden eerst 9000 kg melk per dag. Door deze ontwikkelingen neemt het vertrouwen van investeerders en de overheid in de coöperatie toe.

De resultaten op een rijtje
Sinds er gewerkt wordt vanuit het strategisch plan gaan de ontwikkelingen snel. De resultaten tot nu toe:

  • Stijging van de melkaanvoer van 6.000 naar 9.000 kg per dag
  • Vertrouwen bij financiers en overheid
  • Extra leningen t.w.v. 240.000 euro
  • Aanschaf 100 nieuwe koeien
  • Investeringen in biogasproductie, een vrachtwagen en een melktank

Kwaliteit leveren
KPSP Saluyu leverde in 2015 al hoge kwaliteit melk aan de fabriek van Frisian Flag Indonesia in Jakarta. Dit is mogelijk door hun goede infrastructuur met gekoelde melkcollectiecentra. Vanuit deze basis zag het bestuur goede groeimogelijkheden. KPSP Saluyu begreep dat ze voor het aantrekken van extra kapitaal een sterke en financieel stabiele coöperatie moet zijn die kostenefficiënt produceert.

Strategisch plan voor 5 jaar
In maart 2015 heeft Agriterra, via Agripool-experts van FrieslandCampina en ABN AMRO, een cooperative assessment uitgevoerd. Op basis hiervan is een strategisch plan opgesteld met daarin de koers voor de komende 5 jaar. Een van de aandachtspunten is het aanvoervolume. Als het lukt om meer melk te leveren benut de coöperatie de aanwezige transportmogelijkheden en de koeltanks nog beter.

Om deze ambitie waar te maken, wil de coöperatie dat de leden meer koeien kopen. Verder investeren ze in het zelf produceren van beter krachtvoer. Op organisatieniveau wil de coöperatie zich onder meer versterken op het gebied van financieel management en de bestuursstructuur.

Financiering snel rond
Met het strategische plan in de hand kregen ze bij de Rabobank een lening van
3,3 miljard rupiah (200.000 euro). Mede hierdoor konden de leden 100 extra koeien kopen en zorgen voor beter krachtvoer. Verder heeft de organisatie geïnvesteerd in biogasproductie, een vrachtwagen en een melktank.

Na 9 maanden is de productiedoelstelling met 9.000 kg per dag al bijna gehaald.  KPSP Saluyu levert nu betere kwaliteit melk dan de andere leveranciers van Frisan Flag Indonesia. Dit zorgt voor meer vertrouwen bij investeerders en de overheid. Waardoor ze een extra lening van 600 miljoen rupiah (40.000 euro) bij de lokale bank Sucofindo kregen. Hiervoor worden nog meer extra koeien gekocht. Verder zegde de overheid fondsen toe voor onder meer een silo en een mixer.

“Samen met de leden stappen vooruitzetten”
Bedrijfsadviseur Richard van der Maden van Flynth vindt het mooi hoe snel de coöperatie stappen maakt. Van der Maden: “Na nog geen jaar samenwerking met Agriterra heeft de coöperatie goede stappen vooruit gemaakt. Inmiddels vinden ook niet-leden hun weg naar KPSP Saluyu. Vanwege de goede diensten, het technisch advies en bovenal een transparante melkprijs hebben tientallen nieuwe melkveehouders zich al aangesloten en nog meer boeren hebben interesse getoond om ook aan KPSP Saluyu te leveren.

Vertrouwen is daarbij heel belangrijk. Niet alleen van de omgeving. Maar vooral van de leden. Ook in 2016 gaan we weer - samen met hen - verder werken. We willen de mogelijkheden onderzoeken om ‘internal capitalisation’ (ledenfinanciering) te vergroten. Iets wat in Indonesië nog niet zo vanzelfsprekend is. Ook daar komt het vertrouwen weer om de hoek kijken. Zoals coöperatie-goeroe Gert van Dijk het ooit mooi verwoordde: de definitie van coöperatie is gestold vertrouwen.”

Kenmerken

Indonesia

Foto's

Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Willemsplein 42
6811 KD Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org