Groen China; een lange mars

30-01-2014 China heeft op haar laatste partijcongres in oktober het voornemen bekend gemaakt om China groener te maken. Nu is China al de grootste investeerder in windenergie en de grootste producent van zonnecellen, maar het is ook de grootste gebruiker van steenkool ter wereld en het heeft in 2012 de VS gepasseerd als de grootste importeur van fossiele brandstoffen. Inderdaad nog een lange mars te gaan.

Op het gebied van biologische producten speelt China al een groot aantal jaren mee op de Europese markt voor rijst, oliezaden, diepvriesgroenten, specerijen  en thee. In China zelf begint ook een steeds groter deel van de bevolking zich bewust te worden van het belang van gezond voedsel en ook de mogelijkheid en de bereidheid om daar meer voor te betalen. De vele schandalen met Chinese voedselproducten zijn daar mede debet aan. Het melanine schandaal in melkpoeder, welke aan een groot aantal Chinese baby’s het leven heeft gekost, is daarvan wel bij ons in het westen het bekendste schandaal.


Biologische teler en voorzitter van de coöperatie Nautilus, Anton van Vilsteren, is dit jaar drie keer op adviesreis geweest naar Yunnan, een provincie in Zuid China om daar voor Agriterra (de Nederlandse organisatie voor agrarische ontwikkelingssamenwerking), Chinese boerencoöperaties te begeleiden in de ontwikkeling van hun coöperatie en uitleg te geven over de mogelijkheden van biologische landbouw. Anton merkt op: “De Chinese biologische regelgeving wijkt niet zoveel af van die bij ons in Nederland. Wat wel opvalt, is dat er aanvullende eisen worden gesteld aan schone lucht, grond en water. Dit heeft natuurlijk te maken met de vele verontreinigingen in deze drie  elementen die in China nog op vele plaatsen voorkomen. Dus bij de aanvraag voor certificering moeten ook lucht, grond en watermonsters geleverd worden. Dit is voor kleine boeren zeer belastend. Daarom wordt nu geprobeerd om alle boeren in een bepaald gebied gezamenlijk te laten omschakelen om zo de kosten beheersbaar te houden, maar ook om vervuiling van perceel naar perceel te voorkomen. In veel gebieden met terrassen stroomt het water van veld naar veld. Als dan een buurman zojuist zijn rijstveld met kunstmest heeft bemest of met gif heeft gespoten, dan kun je haast niet voorkomen dat een deel daarvan met het water mee stroomt naar het volgende veld.


Als de Chinese overheid serieus is met het voornemen om China groener te maken, dan is de aanbeveling van Anton van Vilsteren om de subsidies op N-kunstmest af te schaffen en op bio certificering in te voeren. De Chinese landbouw heeft de afgelopen 20 jaar de productie weten te verdubbelen, maar daarvoor is wel het N-kunstmestgebruik verzevenvoudigd!!  Een direct gevolg hiervan, uitbundige algengroei in openbaar water, is overal duidelijk te zien en in vele meren en kanalen reeds een zeer groot probleem.


China is echter ook de grootste importeur van voedsel in de wereld en dus zal de druk om maximaal zelf te produceren ook groot blijven. Kritische consumenten zijn nodig om voedselveiligheid en een schoon milieu te eisen, waarbij biologische landbouw de wind in de rug krijgt. China heeft hierin nog een lange mars af te leggen, maar daar heeft het ervaring mee en als de nood aan de man komt, dan kunnen er snel grote stappen gemaakt worden. Ook dat heeft het recente verleden al geleerd.


Anton van Vilsteren


Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Willemsplein 42
6811 KD Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org