Het lonen van tarwe en bonen

11-07-2014 Met het programma Cooperatives for Change (C4C) breidt Agriterra haar activiteiten in Ethiopie uit. Uit 12 cooperatieve unies werden 3 kandidaten geselecteerd voor een nadere bedrijfsdoorlichting om hun geschiktheid voor deelname te bepalen. Consultants Bert Janssens en Jan Sjirk Rodenboog lieten hun licht schijnen over de unie Uta Wayu. Zij troffen een actieve, gezonde, sterk groeiende onderneming met een uitstekend management: een prima kandidaat voor het programma.

Uta Wayu
Uta Wayu is een coöperatieve unie waaronder 180 coöperaties ressorteren met in totaal 44000 boerenleden. Het jonge (26 – 31 jaar), universitair opgeleide management heeft de zaak goed in de hand. Het bedrijf heeft onder hun leiding de omzet in de laatste 3 drie jaar verdrievoudigd, waarbij de nettowinst 30 keer zo hoog is geworden. De unie verdient dit vooral met de distributie van (verbeterd) zaaizaad en kunstmest, het verrichten van loonwerk en de opslag van producten. Bert: “Ik had niet verwacht 2 Claas-combines aan te treffen.” Nu wil ze zich meer gaan richten op de marketing van de producten van hun boeren, met de focus op tarwe en bonen.

Perspectief
Bert: “Ja, dit bedrijf heeft zeker perspectief.” De verkoop van de boerenproducten (of “output marketing” zoals zij dit noemen) is een terrein dat nog sterk kan worden ontwikkeld; slechts 2% van de productie van de boeren wordt via de unie vermarkt. Wat te doen?
Bert: “Voorkom dat de boeren gaan voor minder, maar sneller geld. Betaal ze een deel van de opbrengst vooruit. Uta Wayu heeft een  goede naam en kan gemakkelijk aan geld komen. Stel een salesmanager aan. Onderzoek wat je klanten willen. Verhoog de landbouwproductie via betere contacten met je coöperaties, dan blijft er meer over voor verkoop.”

Verbeteringen
Natuurlijk zijn er ook risico's. De basis van het bedrijf is smal. Bert: “Als één van de managers vertrekt - wat zomaar kan - is er momenteel geen vervanging aanwezig. Medewerkers moeten worden opgeleid om daarin te kunnen voorzien. Er is nog geen businessplan met een visie en doelen, alleen een actieplan voor 1 jaar speelde een rol. Een groeiend bedrijf kan zijn administratie niet verder voeren in een spreadsheet. We hebben geadviseerd om over te stappen naar een financieel pakket (Peachtree) en een database te maken en in te richten voor de overige administratie”, aldus Bert.

Ten slotte
Bert is optimistisch over de mogelijkheden van ontwikkeling in Ethiopië. Bert: “Agriterra moet zeker in zee gaan met Uta Wayu. Ik ben heel tevreden over de adviesreis”.

Dirk Ruijne
Agriterra nieuwsredactie


Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Willemsplein 42
6811 KD Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org