Kenianen op zoek naar kennis in Nederland

26-06-2014 Zondag is een delegatie uit Muranga County (Kenia) aangekomen voor een excursie van een week in Nederland. Het initiatief voor de studiereis komt van Nduati Kariuki, bestuurder van de County Assembly van Muranga en tevens voorzitter van KENAFF, de nationale federatie van Keniaanse boeren. De delegatieleden bekostigen de studiereis zelf. Ze zijn in Nederland om kennis op te doen van zuivel, tuinbouw, pluimvee en aardappels. Sectoren waarin de boeren van Muranga County actief zijn.

Op de eerste dag van de tour bezochten de Kenianen het kantoor van Agriterra in Arnhem. De heer Kariuki legde uit dat de boeren van Muranga County Federation graag zelfstandig met Agriterra een klantrelatie aangaan. Voorheen liep alles via de nationale Federatie KENAFF. Een tweede wens is om een samenwerking te bewerkstelligen tussen de landbouwuniversiteit in Muranga en de WUR.

In Kenia zijn veel ontwikkelingen gaande als gevolg van de decentralisatie in dit land. De  district groeperingen van boeren zijn zelfstandig en kunnen zelf relaties aangaan. Hetzelfde geld voor de overheden van de districten. Ook wat betreft de samenwerking met Agriterra staan er veranderingen op stapel. Agriterra gaat meer en meer focussen op advies in plaats van medefinanciering. Agriterra directeur Kees Blokland gaf de aanwezigen van KENAFF het advies om hierop in te spelen en voor financiering en investeringen gebruik te maken van lokale kennis en middelen. De voorzitter van NAJK, John Hilhorst, gaf een uitleg over de positie van Nederlandse (jonge) boeren en de wijze waarop zij lobbyen bij de overheid om het aandeel van jonge boeren niet af te laten nemen. Hij gaf de delegatie een aantal lobby-adviezen mee.


Agriterra, KENAFF en Muranga County gaan in de komende maanden concreet invulling geven aan een samenwerking die recht doet aan de nieuwe realiteit bij KENAFF en Agriterra.


Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Willemsplein 42
6811 KD Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org