Kijk mee over de schouder van Karin van der Toorn en Linda Veld tijdens de adviesopdracht in Java

20-06-2014 Op vrijdag 13 juni zijn Karin van der Toorn en Linda Veld op adviesreis vertrokken voor Agriterra naar Java. Zij geven een training 'Financial management' aan twee cooperaties (KPSBU Lembang en KBPS Pangalengan) die melk leveren aan FrieslandCampina Indonesia (ofwel Frisian Flag Indonesia). Doelstelling is melkveehouders meer bewust te maken van en meer inzicht te geven in langetermijnconsequenties van financiele beslissingen. In een blog beschrijven ze hun ervaringen.

Deel 1: 15 juni: voorbereiding

Voor ons in Nederland is het zo logisch en gebruikelijk om financiën goed bij te houden en vooral ook te analyseren, te vergelijken met andere agrariërs en dit te gebruiken om beslissingen te nemen in het dagelijkse management, maar vooral ook voor de lange termijn. In Indonesië is dit helemaal niet gebruikelijk. Uit een eerdere missie is naar voren gekomen dat er nauwelijks financiële data voorhanden zijn van melkveebedrijven, laat staan dat er ook nog iets mee gedaan wordt!

Deze missie is dan ook een vervolg op eerdere missies in 2012 en 2013, waarbij al diverse zaken aan de orde zijn geweest ten aanzien van financieel management: financiële planning, budgetteren, verlies‑en‑winstrekening et cetera. Alles op een heel praktische wijze ingestoken, met vooral interactieve workshops, waarbij de veehouders in groepjes zelf aan de slag moesten. Het afgelopen jaar hebben ze zelf financiële data bijgehouden. Tijdens deze follow-up‑missie zullen we gaan bekijken hoe dit is gelopen en hoe we deze data, samen met de veehouders en de adviseurs vanuit Frisian Flag Indonesia en de coöperaties kunnen analyseren en gebruiken en welke conclusies en acties ondernomen kunnen worden om naar de toekomst toe beter onderbouwde beslissingen te kunnen nemen.

Ik ga de missie uitvoeren samen met Linda Veld, Manager Business Development bij FrieslandCampina. Zij heeft de financiële achtergrond, ik mag een en ander zo veel mogelijk vertalen naar de praktijk op het melkveebedrijf. Afgelopen week hebben we de missie, samen met Agriterra relatiebeheerder Richard van der Maden voorbereid en het lange pinksterweekend werd (in ieder geval door mij, maar volgens mij ook door Linda) grotendeels gebruikt om een en ander voor te bereiden. 


Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Willemsplein 42
6811 KD Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org