Voedselhulp, en dan? Van noodhulp naar landbouwontwikkeling

zaterdag 15 oktober 2011

Bethaniënklooster, Barndesteeg 6B, Amsterdam
Bij de ramp in de Hoorn van Afrika blijkt dat voedselhulp steeds meer discussie oproept. Ook de kranten staan al vol met verhalen, maar vaak eenzijdig belicht. De meningen over dit thema lopen dan ook flink uiteen. Wat is er eigenlijk aan de hand in de Hoorn van Afrika en (hoe) kan versterking van de landbouwontwikkeling in die landen dergelijke rampen voorkómen? Dat is de centrale vraag die besproken wordt tijdens de bijeenkomst "Voedselhulp - en dan? Van noodhulp naar landbouwontwikkeling".

 programma_wereldvoedseldag2011.pdf

Events list