Team boergenoteerde bedrijven

vrijdag 13 januari 2012

Bookmark and Share
Het team 'boergenoteerde bedrijven' maakt coöperaties bankabel. Het steunt boerenorganisaties om hun marktmacht te vergroten. Het ontbreekt hen vaak nog aan solide ondernemingsplannen en ondernemerskwaliteiten. Agriterra levert die bedrijven diensten om daaraan te werken. Het legt de connectie tussen coöperaties en andere vormen van boergenoteerde bedrijven en de financiële sector.

Onder een boergenoteerd bedrijf verstaan we bij Agriterra een bedrijf waar de betrokken boeren direct of indirect de controle hebben. Dat kan zijn doordat het een ledenorganisatie is met boeren als leden, of doordat de aandelen of participaties in handen zijn van landbouworganisaties.

Boergenoteerde bedrijven - meestal coöperaties - verlenen diensten aan de primaire landbouw. Ze worden klant bij het team 'boergenoteerde bedrijven' omdat ze kennis, middelen of capaciteit nodig hebben om hun ambities en uitbreidingsplannen te realiseren. Een sterke, concurrerende marktpositie voor die bedrijven is dan ook het streven waaraan het team boergenoteerde bedrijven zijn bijdrage levert.

Die bijdrage bestaat vooral uit advies en technische hulp op het gebied van ondernemerschap, business planning, financieel management en bedrijfsvoering. Daarmee worden de bedrijven bankabel gemaakt: investeringsrijp. Vervolgens bemiddelen bedrijfseconomisch adviseurs van Agriterra, werkend in de regio, bij banken en investeerders om de investeringsplannen uitgevoerd te krijgen.

 

Contact: Cees van Rij, teammanager vanrij@agriterra.org
Samenstelling team: boergenoteerde bedrijven
Zie voor meer informatie de pdf-folder hieronder.

Source: Agriterra

 Leaflets-NL.pdf

Nieuwslijst