Testcase voor #makingcoopsbankable

28-02-2014 Voor Agriterra is 2014 het jaar van de waarheid voor cooperatie NACE. NACE, een zogenoemde multi-purpose cooperatie in het zuidwesten van Oeganda, is er een als velen.

Nace is opgezet vanuit de Oegandese koepel voor coöperaties, die werkt op basis van donoren- en overheidssubsidies, om plattelandsontwikkeling te bevorderen. Grootste verschil met Nederland is dat deze coöperaties dus niet zijn opgericht vanuit de leden zelf die reageren op een falen in de markt. Daarnaast zie je dat deze coöperaties veel moeite hebben met het verkrijgen van werkkapitaal door een enorm aantal gevallen van fraude, mismanagement en andere problemen die wanbetaling veroorzaakten. Wat dan geldt, is dat veel leden kiezen voor de tussenhandel omdat die – in tegenstelling tot veel coöperaties – cash hebben. Door deze feiten zijn veel van deze ACEs niet in staat om zich te ontwikkelen tot economische entiteiten met goede diensten en inkomens voor hun leden.

Zo ook NACE. Het financieel management was niet op orde, er was geen goede ledenadministratie, de economische activiteiten verliepen via de onderliggende verenigingen zonder dat de coöperatie daarvan profiteerde en de kwaliteit van het management was niet best. Samen met Agriterra zijn ze in 2013 de uitdaging aangegaan om hier verandering in aan te brengen. Dat gaat langzaam. Eerst is er een nieuwe manager gekomen, is de eerste stap gezet in het verbeteren van het financieel management door middel van een missie met Flynth experts en is men actief op zoek gegaan naar afzet kanalen.

In 2014 moeten ze echt laten zien wat ze waard zijn. De professionaliseringsslag op het gebied van de bedrijfsvoering gaat door. Het financieel management wordt verder verbeterd, er komt nadruk op interne controle, leden moeten zelf meer gaan bijdragen om werkkapitaal te creëren en men moet vooral aan de slag gaan met het opzetten van structurele afzet kanalen. Dat is een behoorlijke klus. Echt #makingcoopsbankable, zeg maar. Maar als ze in staat zijn hier een succes van te maken zullen ze een voorbeeld voor velen zijn. Dus we zijn als Agriterra meer dan gemotiveerd om hen hierbij te ondersteunen!


Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Willemsplein 42
6811 KD Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org