Uitwisseling bancaire agripoolers

20-11-2014 Op vrijdag 14 november 2014 kwam een groep experts uit de bancaire sector samen om ervaringen, opgedaan tijdens adviesopdrachten voor Agriterra, te delen. Het doel van Agriterra is haar dienstverlening in het bankabel maken van cooperaties continu te verbeteren.

In het afgelopen jaar is door Agriterra veel aandacht besteed aan het uitbreiden van het netwerk van bancaire experts. Vooral medewerkers van Rabobank Assen en Noord Drenthe, Rabobank Nederland en ABN AMRO hebben de afgelopen periode hun kennis ingezet bij coöperaties die ondersteund worden door Agriterra.

De experts worden voornamelijk ingezet bij bedrijfsanalyses van potentiële klanten, bij het beoordelen van investeringsvraagstukken en in versterkingstrajecten van spaar- en kredietcoöperaties.

De groep deelde visies en meningen met betrekking tot de rol van (spaar- en krediet)coöperaties in ontwikkeling van de agrarische sector in zowel algemene zin als in relatie tot de leden in het bijzonder. Daarnaast werd besproken hoe Agriterra het adviespotentieel vanuit Nederlandse agribusiness het best kan inzetten. De conclusie is dat Agriterra alleen spaar- en kredietcoöperaties ondersteunt als ze gekoppeld zijn aan een productiecoöperatie. Op die manier wordt gewerkt aan het bankabel maken van de coöperaties, maar ook aan het verbeteren van financiële dienstverlening op ledenniveau.


Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Willemsplein 42
6811 KD Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org