Van ambitie naar aanpakken, van denken naar doen

08-10-2014 Met een koffer vol flapovers toog Helene Roele (ondernemerscoach, bedrijfsadviseur en trainer) in april dit jaar samen met Nils den Besten (melkveehouder) naar de top-cooperatie Kieni Dairy Products Ltd (KDPL) in Kenia. In ruim een week trainden zij de bestuursleden van de 7 primaire cooperaties en de topcooperatie en werden de ambities van de zeven leden-cooperaties geinventariseerd en vertaald in doelen met een concreet actieplan. Daarnaast trainden en coachten zij de bestuursleden en met name de directeur van KDPL in communicatie.

Mobiliseren van de wens 
Hélène is een ondernemingscoach. Op een gestructureerde manier (Hélène hanteerde de methode GROW – Goal, Reality, Options, Who/what/where) maakt zij ambities van ondernemers helder. Zij inventariseert doelen en het pad om de doelen te bereiken tot op het niveau van wie, wat, wanneer. Hélène: “De grote brei wordt door discussie teruggebracht tot haalbare stappen met een duidelijke focus. De ondernemers komen in beweging”.

Hetzelfde werk
Hélène: “Eigenlijk deed ik in Afrika hetzelfde als in Nederland. Ondanks culturele verschillen was mijn ervaring daar heel goed bruikbaar. Het was trekken om het uit de breedsprakige Kenianen (de comfort zone) te krijgen, maar het kwam wel. De meeste leden-coöperaties wilden trainingen voor hun boeren, een enkele kwam met de ambitie melk verder te verwerken. Dat laatste bleek ook het doel van de top-coöperatie. Doordat dit duidelijk werd kon er worden gepraat en bleek, in plaats van gevreesde concurrentie, samenwerking goed mogelijk.

Eerste algemene ledenvergadering
Hélène: “De energie kwam er in”. Van denken naar doen en zelf aanpakken. Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd dit ook duidelijk. De leden-coöperaties hadden hun doelen helder en kwamen met concrete verwachtingen. De aanvankelijk introverte directeur, de spil van de hele onderneming, bleek hiervoor open te staan, verklaarde hij enthousiast. 

Een missie met een goed waarneembaar resultaat. Mooi!

Dirk Ruijne
Agriterra nieuwsredactie 


Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Willemsplein 42
6811 KD Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org