Resultaten op de kaart

Onze doelen voor 2025

  • 1 miljoen unieke boeren bereiken via 320 boerenorganisaties
  • 50 miljoen euro gemobiliseerd als gevolg van lobby- en belangenbehartiging
  • 60 miljoen euro aan gemobiliseerd kapitaal voor boerenorganisaties; 70 boerenorganisaties verboiden met financiële instellingen
  • 30 nieuwe, boergenoteerde bedrijven, die de toegang van boeren tot markten en landbouwdiensten verbeteren
  • 10.000 rechtstreekse banen en 110.000 banen op landbouwbedrijven 
  • 30.000 mensen opgeleid (9.000 vrouwen en 4.500 jongeren), 50 leiderschapstrainingen voor vrouwen, 30 jongerenraden en 20 vrouwenraden

 

 Hoe willen we dit bereiken?

Agrarische coöperaties en organisaties in opkomende economieën willen vooruít en hebben behoefte aan goede businessplannen, leningen en werkkapitaal. Agriterra is lokaal gevestigd en vormt de schakel tussen de kansen van deze organisaties en de doelstellingen van (overheids)instellingen, bedrijven en de financiële sector.

Wij zetten ons ter plaatse in, zodat agrarische coöperaties en organisaties bankabel worden, hoogwaardige diensten verlenen aan hun leden en zich ontwikkelen tot volwaardige handelspartners. Tegelijk investeren we via lobby in noodzakelijke beleidswijzigingen. Dit geeft een krachtige sociaaleconomische impuls in landen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië.

Quotes

Ervaringen van anderenDankzij Nederlandse investeringen in Ethiopië en Kenia zijn er compleet nieuwe sectoren ontstaan. Dit kan elders ook! 

- Hans Docter, Ambassadeur Bedrijfsleven en Ontwikkelingssamenwerking

Wij willen graag een lokale grondstoffenketen ontwikkelen, maar dat kunnen we niet alleen'. 

- Stijn Swinkels, directielid Bavaria

Benieuwd naar wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Vraag het een van onze bedrijfsadviseurs.

Adres

Willemsplein 42
6811 KD Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org