300% tevreden!

07-12-2016 De laatste week van november 2016 gingen Gea Bakker en Nicole Doornbos naar Nanyuki in Kenya om de workshop ‘On sustainable services’ voor de eerste keer ‘echt’ uit te voeren. De klant die ze bezochten was Meru Coffee Central Cooperative Union (MCCU). Bij deze unie zijn 34 coöperaties aangesloten, 96 ‘washing stations’ en 100.000 leden! Er waren al diverse pilots van deze workshop geweest in o.a. Nepal. De duur van de workshop was 2,5 dag en de deelnemers verbleven in een conferentieoord in Nanyuki. Met opzet 1 uur reizen van Meru om zo te voorkomen dat ze toch naar huis zouden gaan of bezig zouden zijn met andere zaken.

Gea en Nicole schreven een verslag over hun ervaringen:
“We hebben gewerkt met een enthousiaste groep deelnemers, bestaande uit 8 boeren, 7 bestuursleden, 3 leden van de Raad van Commissarisen, en 7 MCCU personeelsleden.

In totaal 25 personen. Ons doel was om samen een actieplan te maken, waar iedereen zich in kon vinden. We deden dit op basis van de volgende uitgangspunten:

1. Co-creatie

2. Eigen inbreng en verantwoordelijkheid van de deelnemers

3. Dialoog en zaken van meerdere kanten bekijken

4. Uitgaande van de bestaande situatie

Dit betekende dat we veel werkten in kleine groepen, gemengd en niet gemengd, afhankelijk van het onderwerp. We werkten met ‘energizers’ (zang, dans en de Marshmallow uitdaging) om een goede focus en plezier te hebben. Bij een goede samenwerking is een goede verbinding en communicatie tussen de deelnemers vereist.

In de verschillende fasen gebruikten we convergeren en divergeren. We hebben eerst twaalf behoeftes geïnventariseerd en deze teruggebracht naar de drie belangrijkste. Daarna begonnen we aan de brainstorm,  om te komen tot zoveel mogelijk ideeën voor goede oplossingen. Vervolgens kozen we de beste oplossing per behoefte. De laatste stap in het proces was om het financieel duurzaam te maken. Toen waren we klaar om het definitieve actieplan te maken!

De feedback die we ontvingen van de groep was zeer positief:

  1. De 2,5 dag leek maar een uur! Veel energie en warmte in de groep.
  2. 300% tevreden, de actieve interactieve aanpak spreekt ons erg aan.
  3. We geloven zelf in ons actieplan en voelen behoefte om het uit te voeren.
  4. Het was goed en nuttig om met elkaar te spreken over de verschillende topics.
  5. We willen graag dat jullie volgend jaar terugkomen om de successen met ons te vieren!

Het was als procesbegeleiders bijzonder om te ervaren hoe de gehele groep verantwoordelijkheid nam voor het groepsproces en de uitkomsten. Dat vinden wij een groot verschil met procesbegeleiding in Nederland. Dit komt de uitkomst en het commitment bij de uitkomst ten goede!

Wat een kracht en eenheid stralen deze mensen van de MCCCU uit! Ze kunnen veel met elkaar bereiken. Een van de belangrijkste doelstellingen is om de productie van koffiebonen te verhogen van gemiddeld 2 naar gemiddeld 6 kilo per boom (maximaal haalbaar is 20 kilo). Als dit lukt heeft dat een enorme impact op het inkomen van de boeren en daarmee op hun welzijn en de toekomst van hun kinderen. Dus naast de financiële duurzaamheid is deze toekomstbestendige duurzaamheid ook zeer belangrijk.

Het was bijzonder om daar op deze wijze een bijdrage aan te mogen leveren en we wensen Agriterra Kenya en MCCCU veel succes met het vervolg. We hopen dat we over een bepaalde periode hier weer een bijdrage aan mogen leveren om het volgende level van ‘sustainability’ te bereiken.

Gea Bakker en Nicole Doornbos


Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Jansbuitensingel 7
6811 AA Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org