Laatste nieuws

17 Jun

Innovatieve alliantie springt in bres voor boeren

Afgelopen vrijdag heeft een consortium van financiële instellingen, investeerders en non-profit organisaties, op initiatief van Agriterra, de Nederlandse overheid gevraagd geld vrij te maken om de desastreuze economische en humanitaire gevolgen van de huidige COVID-19 crisis in ontwikkelingslanden te voorkomen. Dit is in lijn met het recent gepubliceerde advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken aan de Nederlandse overheid: “Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19”.

Lees meer
25 May

Agrimondiaal en het belang van kennisoverdracht en samenwerking

Zowel in Nederland als in de landen waar Agriterra actief is, moet advies en training gericht op coöperatieve landbouwondernemingen noodgedwongen worden aangepast aan de coronacrisis. Veel mooie plannen zijn tijdelijk geparkeerd. Klanten worden lokaal via online verbindingen toch zoveel mogelijk ondersteund. Ondertussen worden er scenario’s voor de toekomst uitgewerkt.

Lees meer

Adres

Willemsplein 42
6811 KD Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org