Slim investeren in een gezonde agrarische sector

U zoekt mogelijkheden voor slimme investeringen met grote maatschappelijke impact. Agrarische coöperaties en organisaties in opkomende economieën willen vooruít en hebben behoefte aan goede businessplannen, leningen en werkkapitaal.

Agriterra is lokaal gevestigd in opkomende economieën en vormt de schakel tussen uw investeringsbehoefte en de kansen van agrarische coöperaties en organisaties.

Van het verkrijgen van werkkapitaal tot leningen: wij ondersteunen u als investeerder en begeleiden coöperaties bij het bankabel maken van hun organisatie, onder meer door hen te ondersteunen bij het schrijven van businessplannen. Ook adviseren wij coöperaties nadat zij door u zijn gefinancierd. Voor u als investeerder monitoren wij investeringen en verrichten post-finance-werkzaamheden.

 

Training & Workshops

Grote maatschappelijke impact

Kennis delen, trainen en het uitwisselen van ervaring: Agriterra levert expertise en ervaringsdeskundigen op elk niveau van de agrarische organisatie. Van governance en leiderschap, financieel en operationeel management tot een financieel duurzame dienstverlening aan leden.

We ondersteunen agrarische coöperaties en organisaties bij het realiseren van een betere winstgevendheid en solvabiliteit en een hoger inkomen voor coöperatieleden. Zo professionaliseren deze organisaties steeds verder. Dit leidt tot sterkere landelijke gebieden in landen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië.

Succesvolle agrarische organisaties en -coöperaties stimuleren economische groei. Ze dragen bij aan voldoende voedsel voor iedereen en leggen de basis voor toekomstige generaties agrariërs. Daarom adviseert Agriterra hen al 20 jaar. Wij boeken resultaat dankzij uw investering in een gezonde agrarische sector.

More information?

Please contact Elske Koelman, Market developer at koelman@agriterra.org

Adres

Jansbuitensingel 7
6811 AA Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org