Vooruitgang realiseren in ontwikkelingslanden

U wilt een maatschappelijke bijdrage leveren aan opkomende economieën. Hiervoor zoekt u een partner met een groot lokaal netwerk en internationale contacten. Een partner die de problematiek ter plaatse kent en oplossingen realiseert op initiatief en samenspraak met de lokale bevolking.

Agriterra is lokaal gevestigd en vormt de schakel tussen uw doelstellingen en de kansen van agrarische coöperaties en organisaties in ontwikkelingslanden.

U wilt dat de geïnvesteerde tijd, geld en energie effectief wordt benut en dat dit leidt tot een tastbaar resultaat. Met uw steun professionaliseren agrarische coöperaties en organisaties steeds verder. Dit geeft een krachtige sociaaleconomische impuls in landen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië.

Via peer-to-peer adviesopdrachten en trainingen worden organisaties operationeel, financieel en qua governance steeds sterker en ontwikkelen zij zich tot volwaardige handelspartners. Met een sterk (financieel) management en hoogwaardige dienstverlening aan leden.

Training & Workshops

In gesprek met beleidsmakers

Vanuit ons netwerk van bedrijven, investeerders en overheden werken wij samen aan professionalisering van agrarische coöperaties. Wij steunen onze partners ook om druk uit te oefenen op lokale overheden. Bijvoorbeeld om eerlijke handelsafspraken op te stellen.

We brengen agrariërs systematisch in gesprek met beleidsmakers. Wij lobbyen samen met hen. Zo komen praktijk en beleid samen. Met als resultaat: betrokken leden, een onderhandelings- en marktpositie voor agrariërs.

Basis voor de toekomst

Succesvolle agrarische organisaties en -coöperaties stimuleren economische groei. Ze dragen bij aan voldoende voedsel voor iedereen en leggen de basis voor toekomstige generaties agrariërs.

Verschillende overheden en instellingen dragen actief bij aan onze doelstelling: een toekomstbestendige en financieel duurzame agrarische sector in opkomende economieën in Latijns-Amerika, Afrika en Azië.

More information?

Please contact Elske Koelman, Market developer at koelman@agriterra.org

Adres

Jansbuitensingel 7
6811 AA Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org