Succesvol samenwerken

05-09-2023

Agripool-expert IJsbrand Snoeij is al diverse keren voor Agriterra op pad geweest. Dit keer werd hij gevraagd om een coöperatie op de Filipijnen te screenen. 

Samen met drie lokale ‘cooperative advisors’ van Agriterra bezocht Snoeij Taloy Farmers Multi-purpose Cooperative (TAFARMCO), gelegen in de zogenaamde ‘salad-bowl’ van de Noord-Filipijnen, waar veel groenteteelt-bedrijven zitten. Snoeij legt uit: “Heel belangrijk bij de screening is het antwoord op de vraag waarom ze de samenwerking met Agriterra zoeken. Dat geeft aan wat ze willen veranderen.”

Op dit moment heeft TAFARMCO vooral een financiële relatie met haar leden. Ze leent bijvoorbeeld geld, of betalen rente. De ambitie is echter om méér te zijn, dan alleen maar een Saving & Credits Coöperatie. Daar is vanuit leden ook behoefte aan. TAFARMCO wil onderzoeken wat ze kunnen betekenen op het gebied van marketing. Kunnen ze de producten die ze binnen hun coöperatie hebben, beter verkopen? Snoeij vertelt: “Nu loopt de verkoop allemaal via zogenaamde ‘middle-men’, die de producten opkopen en doorverkopen. Maar deze rol zou de coöperatie ook op zich kunnen nemen. Net zoals coöperaties in Nederland doen.”

Klimaatverandering

Een ander punt dat de coöperatie wil onderzoeken is of ze meer kan betekenen bij de inkoop en verkoop van grondstoffen, bijvoorbeeld kunstmest of gewasbeschermingsmiddelen. Snoeij: “Dit onderwerp ligt gevoelig, omdat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen van invloed kan zijn op de bodem en de mens. Als coöperatie moet je zorgvuldig omgaan met welke service je gaat bieden aan de leden. Ook op de Filipijnen speelt de klimaatverandering en zullen verschillende afwegingen gemaakt moeten worden. Door middel van een Climate Clever Check, bekijken we wat de visie van de coöperatie is op klimaatverandering.”

Tijdens de screening keken Snoeij en de lokale adviseurs ook naar het bestuur, de reputatie en de business case van de coöperatie. Wat loopt er al aan handel, wat willen ze gaan opzetten, wat zijn hun ideeën daarbij en hoe gaat het financieel?  “Als een soort audit-team duik je de coöperatie in en probeer je een inschatting te maken van waar hun krachten liggen, wat hun zwakke punten zijn en wat de bedreigingen en kansen. Je maakt een analyse met als eindresultaat een ‘go’ of ‘no go’ voor samenwerking. Bij een ‘go’ wordt er een actieplan gemaakt, waarin ook staat wie wat wanneer gaat doen. Een coöperatie zal zelf moeten investeren in geld en tijd. Agriterra is er niet om geld te doneren, maar om kennis en ervaring te delen.”  

Teamwork

Snoeij bracht zijn kennis en ervaring als boer en als bestuurder van diverse coöperaties in Nederland mee, maar hij benadrukt dat deze opdracht vooral een kwestie van teamwork was. “Je kunt handig elkaars expertise inzetten. De ‘cooperative advisors’ kennen de lokale situatie en hebben vaak al een relatie met de coöperatie opgebouwd.” 

Lokaal ‘cooperative advisor’ Krisha Marie Mecija vult aan: “Het grote voordeel van het inzetten van een Agripool expert uit Nederland ligt in hun vermogen om succesvolle methoden te delen vanuit hun eigen coöperatie of bedrijf. Hun ervaringen en inzichten dienen als waardevolle maatstaf en bieden potentiële oplossingen voor onze coöperatie. Bovendien kan de kennis en het advies van de Agripooler onze coöperatie inspireren om voortdurend te streven naar verbetering en groei. Met name IJsbrand's vermogen om een positieve relatie op te bouwen met zowel de autoriteiten van de coöperatie als met haar leden bevorderde een productieve sfeer.” 
Bij deze opdracht was de taal gelukkig geen barrière. Snoeij: “Bij eerdere opdrachten in Vietnam of Nepal was er altijd een tolk nodig, maar nu konden we rechtstreeks met elkaar in het Engels communiceren.”

Het coöperatie-gevoel

Na afloop van de screening concludeerde het team van Agriterra dat er heel veel kansen liggen voor TAFARMCO om zich verder te ontwikkelen in hun dienstverlening. Het potentieel aan productie is heel erg groot, maar er liggen veel risico’s op het gebied van ziektes, plagen en transport, waardoor een deel van de producten niet hun eindbestemming bereiken. Ook weten ze niet altijd op de juiste manier de markt te bereiken via hun eigen coöperatieve kanalen. Maar met een goed plan van aanpak en ondersteuning van Agriterra is de toekomst veelbelovend. 

Snoeij was onder de indruk van het coöperatie-gevoel op de Filipijnen, van het écht dingen samen willen doen. “De sociale waardes, zoals er voor iedereen willen zijn en met liefde voor elkaar zorgen, spelen een belangrijke rol. In Nederland is dat ook zo, maar zijn de coöperaties ook sterk financieel gedreven. Een belangrijke missie van TAFARMCO is een betere inkomenspositie voor de boeren creëren. Het is mooi om te zien en ervaren hoe sociale en financiële waardes met elkaar verbonden kunnen zijn.” 


Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Jansbuitensingel 7
6811 AA Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org