PERSBERICHT Vietnamese landbouwminister bezoekt Nederland

05-12-2019

Van zondag 8 tot en met woensdag 11 december komt er een Vietnamese (handels)delegatie van ongeveer 35 personen naar Nederland, onder leiding van de minister van Landbouw van Vietnam de heer Cuong. Adviesorganisatie Agriterra verzorgt een deel van het programma. 

Het vierdaagse programma in Nederland omvat thema’s zoals de ontwikkeling van coöperaties, kennisuitwisseling, landconsolidatie, voedselveiligheid en circulaire landbouw. Naast de bilaterale bijeenkomsten en veldbezoeken, staat de bevordering van de handel tussen Nederland en Vietnam centraal en wordt ‘matchmaking’ voor bedrijven gepromoot. 
Dit alles om een sterkere verbinding tussen de Nederlandse coöperatieve sector en Vietnam tot stand brengen.

Vietnam heeft de blik gericht op Nederland en vanwege haar kennis van coöperaties is Agriterra door het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd voor de invulling van dinsdagochtend 10 december. 
Die dag start met een rondleiding bij de bloemenveiling van coöperatie Royal Flora Holland. Daarna vertrekt de delegatie naar De Arendshoeve – The Garden of Amsterdam, een unieke groene evenementenlocatie. Daar presenteert Gijs Kok van Royal Flora Holland een voorbeeld van een bloeiende Nederlandse coöperatie. Kees Blokland, directeur van Agriterra, gaat in op de succesfactoren van de coöperatieve ontwikkeling in Nederland en Harm Haverkort, country representative van Agriterra in Vietnam, vertelt over zijn ervaringen met de invoering van het ‘Cooperative Development Plan’ in Vietnam. Agriterra coördineert in opdracht van de Vietnamese overheid de omschakeling van socialistische coöperaties naar moderne, marktgestuurde en hoogtechnologische bedrijven. Het ochtendprogramma wordt afgesloten met een presentatie van Frank van Holst (RVO) over verkavelingsissues.  

EINDE PERSBERICHT


Wilt u aanwezig zijn bij de rondleiding of de presentaties of wenst u nadere informatie over dit persbericht? Neem dan contact op met: 

Bertine Schieven, bedrijfsadviseur Agriterra
Telefoon: +31(0)26 44 55 445
E-mail: schieven@agriterra.org

 


Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Jansbuitensingel 7
6811 AA Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org