Agriterra neemt afscheid van haar oprichter en directeur Kees Blokland

15-09-2021

Agriterra neemt na bijna 25 jaar afscheid van haar oprichter Kees Blokland vanwege zijn pensionering. Op donderdag-middag 7 oktober zal er een afscheidsreceptie voor personeel en genodigden gehouden worden in Musis in Arnhem, de plek waar in 1998 ook de feestelijke lancering van Agriterra plaatsvond waarvoor destijds maar liefst veertig landbouworganisaties werden uitgenodigd.  

Kees Blokland studeerde economie en zag de noodzaak om een Agriterra op te richten door een jarenlang verblijf in Nicaragua en het uitwerken van die ervaring in een doorwrocht proefschrift. Daarin heeft hij de vinger gelegd op de cruciale rol van landbouworganisaties voor economische ontwikkeling. Agriterra heeft onder leiding van Blokland vele honderden landbouworganisaties sterker gemaakt. Vele miljoenen boeren in duizenden lokale organisaties en coöperaties profiteren daarvan.

Om nog meer boeren te bereiken, heeft Blokland de aanzet gegeven tot de oprichting van Agripool, agro-info.net, AgriCord en Agri-ProFocus. Hij is van mening dat men boeren en tuinders via hun organisaties en coöperaties een steun in de rug moet geven. Juist dan wordt de kloof tussen arm en rijk gedicht, gaan mensen praten in plaats van vechten en kan men rijkdom opbouwen. Het agro-bedrijfsleven dat markt ziet in ontwikkelingslanden kan zijn voordeel doen met een dergelijke economische democratisering via de georganiseerde landbouw. 

Landbouworganisaties, economische ontwikkeling, de rol van coöperaties en het belang van werkgelegenheid zijn zijn onderwerpen. ”Bij Agriterra kiezen we voor boeren die zich georganiseerd hebben, omdat ze zich realiseren dat ze niet hoeven te wachten op externe partijen om hun bedrijven te ontwikkelen. Boeren die het omslagpunt voorbij zijn en zelf de ontwikkeling door hard werken en met hun eigen geld ter hand nemen. Die boeren zuigen de ervaring en kennis als sponzen op die collega’s van elders aandragen. En dan gaat het hard.”

Marco Schouten is benoemd tot nieuwe CEO van Agriterra. Schouten: “Ik zie het als een grote eer om in de voetsporen van Kees Blokland te treden en de toekomst van een prachtige organisatie als Agriterra verder vorm te mogen geven.”

 

 


Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Jansbuitensingel 7
6811 AA Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org