Agriterra moderniseert coöperaties in Ethiopië

22-11-2017

Directeur Kees Blokland van Agriterra heeft gisteren, dinsdag 21 november, een overeenkomst gesloten met het Ethiopische Ministerie van Landbouw om de coöperatieve sector te vernieuwen en te versterken. Ethiopië telt rond de 381 coöperatieve Unies en meer dan 80.000 coöperaties.

“Agriterra staat in Ethiopië bekend als een club zonder geld, maar met grote impact. Men ziet ons als een innovatiecentrum en wil dat we in alle regio’s actief worden. De overheid zorgt er zelf voor dat de succesvolle innovatie landelijk wordt doorgevoerd” aldus Blokland. “Ethiopië is na Vietnam het tweede land waar we een beroep van overheidswege krijgen om onze adviesbenadering groot uit te rollen.”

De ondertekening van het ‘Memorandum of Understanding’ vond plaats in Addis Abeba, tijdens een door Agriterra georganiseerd symposium en in aanwezigheid van de Ethiopische Minister van Landbouw dr. Eyasu Abraha en Niek Bosmans  van de Nederlandse Ambassade in Addis Abeba. 

Ethiopië is een echt coöperatieland en coöperaties kunnen een belangrijke rol spelen in het hervormen en verbeteren van de agrarische economie in Ethiopië. Grote uitdaging is om het ondernemerschap en de professionele bedrijfsvoering te versterken. De coöperaties zullen de transitie moeten maken van traditioneel geleide organisaties naar moderne ondernemingen waar de boerenleden bepalen, betalen en profiteren. Nederland, het coöperatieve en agrarische land bij uitstek, kan een voorbeeld zijn en een gidsfunctie vervullen. Agriterra stelt het delen van kennis en ervaringen centraal bij het realiseren van haar doelstelling om coöperaties te versterken.

De regering in Ethiopië heeft een 5-jarenplan opgesteld. Agrarische productiviteit blijft belangrijk, maar de focus verschuift naar marktgericht produceren van exportwaardige gewassen en veehouderij. Coöperaties spelen in deze veranderingen een cruciale rol en moeten moderne technologie omarmen en  betere markttoegang bewerkstelligen voor hun leden. Daarnaast is het belangrijk om werkgelegenheid te creëren door producten te bewerken en verwerken en de toegang tot (werk)kapitaal te verbeteren en stroomlijnen. Agriterra is als vooraanstaand internationaal specialist op het gebied van coöperatieve bedrijfsvoering bij uitstek geschikt om zich te committeren aan deze omslag.


Voor nadere informatie over dit persbericht:

Wil Wijtsma, bedrijfsadviseur Agriterra

Telefoon: +31 (0)6 868 238 33

E-mail: wijtsma@agriterra.org


Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Jansbuitensingel 7
6811 AA Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org