‘I can make a change’ (2)

18-11-2016 Zes mensen uit Oeganda die in november 2015 en in juni 2016 de Governance-training hebben gevolgd, hebben de gelegenheid gekregen om in Nederland het vervolgprogramma ‘Persoonlijk leiderschap’ te volgen om zo verder te kunnen groeien. Zij vervullen allen een managers en/of bestuursfunctie, hoofdzakelijk in de koffiebranche (daarnaast ook mais, vanille, bonen).
In de Governance-training van Agriterra staan de structuren, taken en rollen binnen coöperaties centraal. Oftewel: Wat zijn de basisprincipes van een goed bestuur? Naast het begrijpen van deze structuren zijn ook persoonlijke vaardigheden en persoonlijk leiderschap van wezenlijk belang voor een gezonde coöperatie.

Het hoofddoel ligt bij het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden, kennis en houding. Waar ligt bij jou de toegevoegde waarde voor je coöperatie? Welke bijdrage lever je? De titel vanhet programma deze week, dat is samengesteld door Carmen van Dam (ZLTO) en Bertine Schieven (bedrijfsadviseur Agriterra), is dan ook: ‘I can make a change’. 

Persoonlijk werkplan
De eerste dagen in Nederland stonden in het teken van theorie en informatie verzamelen en het maken van een persoonlijk ontwikkelingsplan. De deelnemers zetten vanuit hun persoonlijke achtergrond en ervaringen hun knelpunten op papier en wat ze wilden leren. Carmen van Dam begeleidde hen hierbij om zo voor eenieder een persoonlijk werkplan op te stellen voor deze week. Tevens kreeg iedereen een persoonlijke buddy met ervaring in het coöperatieve bedrijfsleven toegewezen, waarmee ze in totaal drie middagen van gedachten konden wisselen en brainstormen.

De tweede helft van de week werden er bezoeken gebracht aan bedrijven en coöperaties, zoals een veevoeder coöperatie, geitenboerderij, koffiebranderij, en de bloemenveiling in Aalsmeer. Aldaar konden de deelnemers spreken met de managers of bestuurders en hoorden ze wat hier in de praktijk zoal gebeurt.

Aan het eind van de week hielden de deelnemers ieder een presentatie van vijf minuten over hun persoonlijke plan, waaronder een pitch van één minuut over wie ze waren en wat ze wilden bereiken. Daarna kregen ze vijf minuten feedback van de andere deelnemers. Aan iedereen werd de vraag voorgelegd: Welke ondersteuning heb je nodig om je plannen door te zetten en wie kun je daarvoor benaderen?

Speerpunten
Tijdens de individuele presentaties kwam vooral naar voren dat het gebrek aan loyaliteit van de andere leden van de coöperaties en een gebrek aan structuur vaak de grootste problemen vormen. Speerpunten zijn: 
• Het verbeteren van de betrokkenheid van de leden van de coöperatie.
• Een goed communicatieplan opstellen en uitvoeren.
• De andere leden op de juiste manier informeren.

Deelneemster Possy gaf aan: "Je moet zelf zeer goed geïnformeerd zijn en alles duidelijk hebben, anders overtuig je niet". Volgens Hellen is het belangrijk om de leden betrokken te houden. “Wanneer de leden het contact met de coöperatie of het idee verliezen, kunnen er geen veranderingen plaatsvinden.”
Deelnemer Jimmy kwam met een concreet idee: "Denk ook aan de habitat, werk met de omgeving en beïnvloed deze door aan de ambiance te werken. Gebruik bijvoorbeeld muziek bij de inseminatie van de varkens".  Ook Kule heeft grootse plannen. Hij wil graag een website om mensen te bereiken. Hij hoopt hiermee meer vrouwen en jeugd aan te trekken en meer opleidingsmogelijkheden te creëren.

Na hun presentatie stelde Carmen de laatste vraag: "Wat was voor jou de eyeopener deze week?". Voor Possy was dat het belang van het publiek. “Je moet weten wie je voor je hebt. Dat vraagt om een verschillende aanpak. Welke informatie geef je en aan wie?".
 
Cees van Rij, manager agri-advies bij Agriterra, gaf de deelnemers tot slot nog enkele goede tips om mee naar huis te nemen:
• Maak gebruik van diegenen die met de veranderingen mee willen doen en zet hun kwaliteiten in, dan volgen de anderen vanzelf.
• Je moet je plan op een half A4tje kunnen zetten. Heb je meer woorden nodig ...... dan is het geen goed plan!
• Er zijn deze week veel connecties gelegd, onderhoud deze en maak er gebruik van.

Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Jansbuitensingel 7
6811 AA Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org