OegandaCooperative advisor

Emile Agaba

Emile komt uit Uganda. Hij is goed in teamwork en communicatie, en hij is eerlijk en gemotiveerd. De werkgebieden waarin hij is opgeleid, en ervaring heeft opgedaan en waar zijn interesse ligt zijn business management en advieswerk, gemeenschapsmobilisatie en duurzame bedrijfsoplossingen voor kleinschalig opererende boeren met als doel honger en armoede te bestrijden. Hij heeft de studie Business Administration - Accounting (BSc) aan de Mbarara University of Science and Technology (MUST) Uganda afgerond en aan de Multitech Business School (MBS) in Uganda heeft hij een postuniversitair certificaat in Internal Auditing behaald. Momenteel werkt hij als Bedrijfsadviseur voor Agriterra in Uganda. Hij wil boerencoöperaties helpen op professionele wijze te opereren door hun ondernemersvaardigheden en business development te versterken.
 
Eerder werkte hij als field operations officer in Uganda Crane Creameries Cooperative Union in een project ter bevordering van de zuivel waardeketen, waarin hij coöperaties ondersteunde in het ontwikkelen van hun ondernemingen; hen toegang tot markten verschafte en hen faciliteerde bij het verkrijgen van business development services om hun productie te vergroten.
 
Ook heeft hij als Bedrijfsadviseur voor TechnoServe Inc. in het project East Africa Dairy Development (EADD) verscheidene andere waardeketens helpen ontwikkelen. Hij leidde toen het bedrijfsteam en werkte in trajecten voor de versterking van zuivel coöperatieve ondernemingen in Centraal, Oost en West Uganda.
Hij is een resultaatgerichte en analytische teamspeler. Het is zijn overtuiging dat boerenverenigingen en coöperaties een positieve invloed op ontwikkeling kunnen hebben; zij kunnen het proces versnellen en een eerlijkere verdeling van inkomen en een verdere toename van democratische relaties en wijzen van besluitvorming bevorderen.

Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Jansbuitensingel 7
6811 AA Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org