Georganiseerde groei geeft theetelers toegang tot krediet in Tanzania

De Tanzaniaanse spaar- en kredietcoöperatie voor theetelers RSTGA-SACCO dreigde aan zijn eigen succes ten onder te gaan. Er kwamen meer kredietaanvragen binnen dan de boerenleenbank aan kon. Agriterra begeleidde het verdere groeiproces en verzorgde financiële trainingen. Hierdoor maakt de coöperatie nu wél zijn ambitie waar.

De ambitie van RSTGA-SACCO is om alle leden toegang te geven tot betaalbaar krediet. Hiervoor zijn er samen met Agriterra in 2015 twee belangrijke stappen gezet:

  1. Leden laten hun betalingen rechtstreeks verlopen via de rekening-courant van SACCO. Hierdoor is er meer geld in kas en wordt de ruimte voor kredietverstrekkingen vergroot
  2. Vanuit een gericht plan van aanpak wordt er ingezet op nauwere samenwerking en automatisering

De RSTGA-SACCO coöperatie
Spaar- en kredietcoöperatie RSTGA-SACCO is opgericht in 2008, als resultaat van de inspanningen van de producentenvereniging Rungwe Smallholder Tea Growers Association. Ze verzorgt spaarrekeningen en rekeningen-courant. Verder houdt de coöperatie zich bezig met leningen voor haar leden, kleinschalige theetelers uit Tukuyu.

De kredieten zijn vooral bedoeld voor agrarische doeleinden, bijvoorbeeld voor de aanschaf van zaden en kunstmest. De jonge financiële coöperatie is gegroeid van ruim 2.000 leden en één vestiging in 2008 naar 10.000 leden en 5 vestigingen in 2015. Voor de komende jaren voorziet RSTGA-SACCO dat de ledengroei doorzet naar 15.000 leden.

Goede afspraken, basis voor succes
In 2015 is samen met Agriterra begonnen om de ambities waar te maken. In de eerste plaats heeft de boerenleenbank afspraken gemaakt met RSTGA en WATCO, een grote verwerker van thee. Deze partijen stimuleren hun theeboeren nu actief om zich aan te sluiten bij RSTGA-SACCO. Verder zeggen ze toe betalingen rechtstreeks via de rekening-courant bij SACCO te laten verlopen. Daarmee komt er meer geld in de coöperatieve spaarkas en dat vergroot weer de mogelijkheden voor kredietverstrekking.

Een ander winstpunt wordt gehaald in de verdere professionalisering van de organisatie. De vijf vestigingen gaan beter samenwerken en de organisatie investeert in nieuwe automatisering en training van de medewerkers en het bestuur. Dankzij deze samenwerking groeit RSTGA-SACCO uit tot een bekende, professionele coöperatie met een voorbeeldfunctie in de regio. 

Kenmerken

Tanzania, United Republic of

Foto's

Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Jansbuitensingel 7
6811 AA Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org