Groei bij coöperatie KOKIKA

31-10-2023

Emmanuel Ntawiha is voorzitter van KOKIKA, een coöperatie in de Mudende sector in het Rubavu district van Rwanda. De coöperatie, die zich hoofdzakelijk focust op de aardappelteelt, helpt de leden bij het kweken en oogsten van de gewassen. Naast aardappels worden ook meerdere groenten als uien en wortels verbouwd, evenals erwten en bonen. Dit wordt gedaan om andere inkomstenbronnen te hebben en voor gewasrotatie. 

Emmanuel, zelf ook boer van onder andere aardappels, is sinds 2016 aan de slag bij KOKIKA. Door de ondersteuning van Agriterra is het de coöperatie gelukt grote vooruitgangen te boeken. “We hadden vroeger te maken met problemen zoals een lage aardappelopbrengst door het ontbreken van goede landbouwpraktijken”, legt Emmanuel uit.

Ook waren er problemen met de organisatie en financiering binnen de coöperatie. Die problemen konden met de hulp van Agriterra aangepakt worden, onder andere door middel van advies van Agripool experts uit verschillende landen en meerdere trainingen. Sindsdien is de oogst per hectare flink gegroeid: van zo’n 8 tot 10 ton per hectare naar meer dan 22 ton per hectare. “Samenwerken met Agriterra was onze juiste keuze vanwege hun expertise. We zijn met meer dan 100 leden gegroeid en zien een inkomensstijging van 30 procent.” 


Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Jansbuitensingel 7
6811 AA Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org