Innovatieve alliantie springt in bres voor boeren

17-06-2020

Afgelopen vrijdag heeft een consortium van financiële instellingen, investeerders en non-profit organisaties, op initiatief van Agriterra, de Nederlandse overheid gevraagd geld vrij te maken om de desastreuze economische en humanitaire gevolgen van de huidige COVID-19 crisis in ontwikkelingslanden te voorkomen. Dit is in lijn met het recent gepubliceerde advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken aan de Nederlandse overheid: “Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19”.

Met dit voorstel wordt de Nederlandse overheid gevraagd 350 miljoen Euro vrij te maken om kredietrisico’s van de financiële instellingen te verminderen en hen in staat te stellen het werkkapitaal van het agrarische bedrijfsleven op peil te houden, en voor advisering en begeleiding van dergelijke ondernemingen in hun bedrijfsontwikkeling in deze crisis en de herstelperiode.

Met deze garantie- en andere instrumenten verplichten de deelnemende financiële instellingen om 3,5 miljard Euro aan leningen uit te zetten om de ergste liquiditeitsproblemen bij coöperaties en andere bedrijven op het platteland in ontwikkelingslanden te voorkomen. Daarmee kan worden voorkomen dat meer dan 5 miljoen bedrijven in de landbouwsector op korte termijn omvallen. Op de langere duur zorgt dit voor blijvende mogelijkheden om te kunnen blijven handelen, voedselketens in regio te laten werken, en economische groei te stimuleren op de plekken die hard getroffen worden door de coronacrisis.

De notitie ten grondslag aan dit initiatief met ondersteunende partijen, kunt u hieronder vinden. De alliantie is bezig om het initiatief verder te verbreden via haar netwerk en roept op partijen zich aan te sluiten. LTO Nederland ondersteunt deze oproep in het kader van haar internationale verbondenheid met boeren wereldwijd.

Bijlage: Rapid Response and Recovery Facility for Cooperatives, SMEs and Sacco’s in Africa, Asia and Latin America

 


Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Jansbuitensingel 7
6811 AA Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org