Lening van 0,5 miljoen dollar helpt 1.000 Peruaanse koffieboeren vooruit

De sociale kredietverlener Oikocredit heeft aan de Sol & Café coöperatie uit Peru een langlopende lening van  een half  miljoen dollar verstrekt. Deze lening is verstrekt nadat de coöperatie aan een aantal professionaliseringseisen van Oikocredit heeft voldaan. 

In samenwerking met Agriterra zijn structurele verbeteringen doorgevoerd. Waardoor de coöperatie nu ‘bankable’ is en ze in aanmerking komen voor de lening. De 0,5 miljoen dollar is geïnvesteerd in de droog- en opslagcapaciteit. Hierdoor is de koffieprijs gestegen en maken de leden meer winst.

De Sol & Café coöperatie heeft meer dan 1000 koffieboeren en opereert in het noorden van Peru. Ze verzamelt de koffie van de leden en het wordt verwerkt bij de Norandino-coöperatie aan de kust, die een fabriek heeft. De behaalde resultaten op een rij:

  • De Sol & Café coöperatie is bankable gemaakt
  • Langlopende lening van een half miljoen dollar verkregen
  • Vergroting droog- en opslagcapaciteit
  • Meer winst per lid en een hogere prijs per kilogram koffie

Structurele verbeteringen
Agriterra heeft met Sol & Café verbeteringen doorgevoerd om aan de eisen van Oikocredit te voldoen. De verbeterpunten die uit de bedrijfsanalyse naar voren kwamen hadden betrekking op het financieel management, de opbouw van eigen vermogen en een professionaliseringsslag van het bestuur. De coöperatie heeft ook meer energie in de betrokkenheid van haar leden gestoken, zodat deze gemotiveerd zijn om te leveren en te investeren in hun coöperatie.

Professionalisering processen 
Daarnaast heeft het management een systeem ontwikkeld om de koffie in te delen naar kwaliteitscategorie, en kan nu de koffie gedurende het hele proces gevolgd worden. Voorlopers onder de leden van de coöperatie worden opgeleid tot professionele landbouwvoorlichters om hun collega’s nog beter te adviseren. Dit resulteert in een hogere opbrengst en betere kwaliteit.

Echte koffiecultuur
Met de verbeteringen is er een echte koffiecultuur gecreëerd, waarbij kwaliteit vooropstaat. Zo blijven ze de veeleisende markt in Europa en de Verenigde Staten bedienen van uitstekende koffie. Voor Oikocredit waren de verbeteringen aanleiding de lening te verstrekken. Daardoor is er nu een systeem om de koffie te sorteren en overziet Sol & Café het hele proces van aanschaf tot opslag en drogen, en van transport en export.

Kenmerken

Peru

Foto's

Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Jansbuitensingel 7
6811 AA Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org