Mount Kenya Milk: van 30.000 naar 300.000 liter melk per dag met Agriterra

In 2010 trof Cees van Rij één grote bende aan bij de Menu Central Dairy unie in Kenia. Hij gaf geen stuiver meer voor de unie. Maar door een nieuw en daadkrachtig bestuur behoren ze nu tot één van de topcoöperaties van Agriterra. Het laatste succes: een nieuwe moderne productielijn in de eigen melkfabriek.

De productie van de coöperatie in de melkfabriek groeit gigantisch snel. Bij de start van het partnership met Agriterra in 2012 was het gezamenlijke doel: een efficiëntieslag maken in de verwerkingsfabriek, en het financieel management en de governance versterken. De nieuwe productielijn is hierin een belangrijke stap.

Doelen
In 2018 moet de melkfabriek per dag 300.000 liter melk verwerken. Om dit te halen wordt er volop ingezet op groei, meer leden en een betere aansturing en bedrijfsvisie. Als tussendoel voor 2016 zetten ze in op:

  1. Ontvangen en verwerken van 200.000 liter melk per dag aan het einde van 2016
  2. Verhoging van de productie per koe en per landbouwer
  3. Verhoging van het nationale gemiddelde marktaandeel met 2%

De unie vertegenwoordigt 19 aangesloten coöperaties met samen ongeveer 10.000 leden. Ze beschikken over een eigen melkfabriek en kunstmatig inseminatiecentrum. De unie beheert het gehele proces van melkcollectie, tot verwerking en afzetten van de melkproducten. Hiervoor voeren ze een eigen zuivelmerk: Mount Kenya Milk.

Situatie in 2010
In 2010 bezocht Cees van Rij Kenia. Hij schrok behoorlijk van wat hij aantrof bij Meru Diary: de coöperatie had een gigantische schuld en was bijna failliet, de fabriek was ernstig verouderd en er was al tijden geen voorzitter. Cees: “Maar het grootste probleem was het onverschillige bestuur dat totaal niet de noodzaak van actie en verandering zag.” Logischerwijs werd er besloten dat de Meru Central Dairy nog geen kandidaat voor samenwerking met Agriterra was. Cees: “Als het bestuur zich al niet druk maakt over de toekomst, waarom zou Agriterra dat wel doen?”

Nieuw bestuur verricht wonder
De aangesloten boeren kozen in 2011 een nieuw en daadkrachtig bestuur dat enthousiast aan de slag ging. Om de omslag kracht bij te zetten, werd er direct een gekwalificeerde directeur aangetrokken. De schuld werd geherstructureerd en met een lening van de Cooperative Bank werden de oude machines vervangen door een nieuwe moderne productielijn.  

Door deze ongekende vooruitgang en grote ambities zag Agriterra in 2012 wél toekomst in een partnership. Cees van Rij: “Het is ongelofelijk wat er gepresteerd is. De fabriek draait op volle toeren, investeren werkt dus. De nieuwe visie van het bestuur en de kennis en daadkracht van de nieuwe directeur hebben tot deze omslag geleid. Het vertrouwen van de leden is terug en ‘Mount Kenya’ zuivel staat weer op de kaart.”

Toekomstperspectief
Vanaf de start van het partnership in 2013 zijn er verschillende Agripoolers en medewerkers van Agriterra naar Kenia afgereisd. De ontwikkelingen volgen zich sindsdien in rap tempo op met als uiteindelijk doel een productie van 300.000 liter melk per dag in 2018. Met de uitgesproken groeiambitie loopt de unie straks tegen nieuwe problemen aan, zoals:

  • Hoe ga je om met de grote schommelingen in melkaanbod tussen het droge- en regenseizoen?
  • Hoe stem je vraag en aanbod optimaal op elkaar af?
  • Hoe ga je effectief om met het belang van voedselveiligheid?
  • Hoe ga je om met de onstuimige groei van de cashflow en de ‘badkuip’ van rente en afschrijvingen?

Uitdagingen waaraan samen wordt gewerkt met Agripoolers van onder meer FrieslandCampina en Flynth. Er is een nieuwe marketingstrategie ontwikkeld, de leden krijgen betere voorlichting en met stages en trainingen wordt er geïnvesteerd in het versterken van het financiële management van de fabriek. Alles is erop gericht om de productiedoelstelling voor 2018 te halen.

Kenmerken

Afghanistan

Foto's

Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Willemsplein 42
6811 KD Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org