Nieuwe Bavaria-brouwerij gouden kans voor Ethiopische graanboeren

Binnen de campagne ‘Small Farmers, Big Deal’ werken Bavaria en Agriterra samen met Ethiopische boerencoöperaties aan het verbeteren van de lokale brouwgerst. De verbeterde gerst is bestemd voor de nieuwe Ethiopische Bavaria-brouwerij. Het streven is dat de brouwerij binnen vijf jaar voor 100 procent op Ethiopisch brouwgerst draait.

De komende jaren wordt er hiervoor een volledig lokale gerstketen opgezet. Hiervoor is er een pilot gestart met Admas, een unie van boerencoöperaties. Het doel is dat de lokale boeren meer en kwalitatief betere gerst gaan produceren. Zodat er straks geen brouwgerst meer geïmporteerd hoeft te worden. Door kwalitatief beter zaad stijgt de opbrengst met 20 tot 30 procent. Dit betere gerst leveren ze aan de nieuwe brouwerij. Dit levert de boeren een gegarandeerde afzet en dus meer omzet op.

Habesha bier
In 2014 opende Bavaria de nieuwe brouwerij voor de productie van het lokale Ethiopische bier Habesha. Een wens van Bavaria, en een eis van de Ethiopische regering, is dat de brouwerij binnen vijf jaar volledig draait op lokaal geteeld brouwgerst. Om dit doel te bereiken werd de kennis en kunde van Agriterra ingeroepen. Mede omdat Ethiopië en de rest van Afrika voor Bavaria een compleet nieuwe markt is. Verder is de financieringswijze uniek: de nieuwe brouwerij heeft maar liefst ruim achtduizend lokale aandeelhouders, veelal kleine ondernemers in de horeca of de distributie.

Te weinig lokaal aanbod  

In Ethiopië telen voornamelijk kleine boeren gerst. De kwaliteit van het lokale graan is vaak onvoldoende en het ontbreekt de coöperaties aan opslagcapaciteit. “Wij willen graag een lokale grondstoffenketen ontwikkelen”, zegt Stijn Swinkels, chief new business development officer bij Bavaria. “Maar dat kunnen we niet alleen. Agriterra heeft vaker met dat bijltje gehakt, dus daar werken we graag mee samen.”

De opgezette pilot bij de Admas-unie is hiervan de start. Voor de boeren is er verbeterd zaaigoed. Een ander voordeel is dat de boeren verzekerd zijn van een gegarandeerde afzet. Verder helpt Agriterra bij het:  

  • Professionaliseren van de bedrijfsvoering
  • Het financieel management van de coöperaties
  • Het opzetten van de brouwgerst aanvoerketen

Late regens

Ondanks de voordelen kampte de pilot met tegenslagen. Zo werd in het eerste jaar de oogst van slechts 30 procent van de ingezaaide gerst door Habesha opgekocht. Door een late, korte regenval vielen de oogsten tegen en aten de boeren een groot deel van de productie zelf op. Ook was er onvrede over de prijs en viel de kwaliteit van het aangeboden zaaigoed tegen.

Die tegenslagen zijn voor Bavaria geen reden om af te zien van verdere samenwerking.

Swinkels: “Integendeel, dergelijke hobbels horen erbij, wij gaan er zeker mee door.”

Het proefproject bij Admas wordt nog een jaar voortgezet. In de tussentijd gaat Agriterra op zoek naar andere coöperaties die ook kunnen bijdragen aan de lokale brouwgerstketen.

Kenmerken

Ethiopia

Foto's

Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Jansbuitensingel 7
6811 AA Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org