PERSBERICHT: Kees Blokland treedt toe tot EU Taskforce Rural Africa

23-05-2018

Kees Blokland, directeur van Agriterra, neemt zitting in de nieuwe “EU Taskforce Rural Africa”. Deze groep bestaat uit 11 experts op het gebied van landbouw, handel en migratie; en is door Eurocommissaris Phil Hogan (Landbouw en plattelandsontwikkeling) in het leven geroepen. 

In januari 2019 moet de expertgroep een rapport opgesteld hebben om inhoud te geven aan een nieuwe doelstelling van het Europese landbouwbeleid, namelijk het aanpakken van de grondoorzaak van migratie uit Afrika door betere en zwaardere inzet op economische ontwikkeling en kennisuitwisseling. Dit rapport zal de basis zijn voor initiatieven onder de gezamenlijke Afrika-EU strategie tussen Afrikaanse en Europese regeringen.

Kees Blokland: “Commissaris Hogan wil af van de donormentaliteit in EU-Afrika relaties en gelijkwaardige partnerschappen smeden tussen beleidsmakers, boerenorganisaties, financiers en agribusiness aan beide kanten van de Middellandse Zee. We hebben als Europese landbouw een leidende positie wereldwijd; en deze aanpak zal dit alleen maar versterken. Met de taskforce moeten we economische groei op het Afrikaanse platteland centraal stellen. Want uiteindelijk is creatie van banen en toegevoegde waarde in de landbouwsector in Afrika op lange termijn dé oplossing voor het voorkomen van volksverhuizingen, milieurampen en armoede. Een goed investeringsklimaat en gedegen landbouwbeleid zijn hiervoor cruciaal zo leert het verleden van Nederland en Europa.” 

In de taakomschrijving van de taksforce staan naast het inhoud geven van het nieuwe Europese landbouwbeleid ten aanzien van Afrika nog een aantal specifieke andere doelstellingen centraal. De taskforce dient met voorstellen te komen hoe de EU een bijdrage kan leveren aan de Duurzaamheidsdoelstellingen (SDGs) van de VN. Ook dient zij de EU te adviseren hoe met de vergrijzing op het Afrikaanse plattleand om te gaan. Tot slot dient de task force  te komen met voorstellen voor betere afstemming tussen verschillende instantiesprogramma’s en actoren actief op het gebied van landbouw en economische ontwikkeling in Afrika.

Kees Blokland: “De benoeming is op persoonlijke titel, maar in mijn ogen waardeert de Europese Commissie met deze nominatie ook Agriterra’s aanpak die Nederlands boerenverstand combineert met lokale aanwezigheid in Afrika.” Deze aanpak en nominatie wordt gesteund door de Europese landbouw- en coöperatiekoepel Copa-Cogeca en Agricord, de alliantie van agri-agencies. De eerste bijeenkomst van de Taskforce met Eurocommissaris Hogan vindt plaats op 24 mei.
 
Kees Blokland

Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Jansbuitensingel 7
6811 AA Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org