Welke diensten biedt Agriterra?

Kennis delen, trainen en het uitwisselen van ervaring: Agriterra biedt praktische antwoorden op concrete vragen. Wij leveren expertise en ervaringsdeskundigen op elk niveau van de agrarische organisatie in ontwikkelingslanden. Van governance en leiderschap, financieel en operationeel management tot een financieel duurzame dienstverlening. 

Agriterra is lokaal gevestigd en kent de vraagstukken van agrarische coöperaties en organisaties ter plaatse. Samen met onze klanten bieden we agrariërs toegang tot hoogwaardige praktijkkennis en expertise uit Nederland.

We scherpen de organisatiestrategie van coöperaties aan en ontwikkelen en/of versterken een voorlichtingsstructuur en nieuwe waardeketens voor agrarische producten.

Training & Workshops

Management & Organisation

Professionalise your cooperative

Governance & Leadership

How to create member commitment and strong cooperatives

Financial Management

Take your your cooperative to the next level

Business Development

Make your own business plan and create value

Lobby

Connect to policy makers

Cursussen en trainingen

Op onze trainingswebsite vindt u het volledige aanbod van cursussen en trainingen.

Voor bankabele coöperaties

Een betere winstgevendheid en solvabiliteit en een hoger inkomen voor leden. Agrarische organisaties hebben behoefte aan goede businessplannen, leningen en werkkapitaal. Ontdek de Agriterra-trainingen.

  • Coöperatieve ontwikkeling
  • Governance & leiderschap
  • Financieel management
  • Business development

Voor ondernemende coöperaties 

Financiële duurzaamheid, betrokkenheid van de leden en een toekomstbestendige organisatie. Met de Agriterra-trainingen houden coöperaties de regie in handen en bouwen zelf aan de toekomst.

  • Organisatieontwikkeling
  • Improving extension services
  • Supply chain development

Belangenbehartiging en lobby 

Een lobby voor agrariërs, bijvoorbeeld op het gebied van prijsstelling, belasting of ruimtelijke zaken. Hiervoor zet Agriterra zich in, samen met agrarische organisaties. We brengen agrariërs systematisch in gesprek met beleidsmakers.

  • Organisatieontwikkeling
  • FACT (Farmers Advocacy Consultation Tool)
  • FACT-thema’s (FACT4budget)

More information?

Please contact Nicole Sloot, Trainer & Advisor at sloot@agriterra.org

Adres

Jansbuitensingel 7
6811 AA Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org