Reizende ster Becho Woliso keert dividend uit aan haar leden

De Becho Woliso unie is de best presterende Ethiopische coöperatie die Agriterra begeleidt. In de afgelopen vier jaar hebben ze samen met Agriterra grote stappen gezet op het gebied van winstgevendheid, eigen vermogen en kapitalisatie. Dit zorgt voor groene cijfers en dividenduitkering aan de leden.

Alle seinen staan op groen voor Becho Woliso. Goed management en de keuze voor productdifferentiatie hebben geleid tot mooie cijfers met een uitstekend toekomstperspectief. De belangrijkste bedrijfscijfers van 2015 op een rijtje:

  • Stijging eigen vermogen met 30%
  • Stijging activa met 30%
  • Bruto winstmarge van 5%
  • Gezond eigen vermogen van 25%
  • Uitkering van 12 miljoen Birr dividend aan de leden
  • Current ratio van 110%
  • Quick-ratio van 82%

Becho Woliso unie
De unie bestaat sinds 2002 en werkt al ruim vier jaar samen met Agriterra. Becho Woliso is een samenwerking van 55 kleinere boerencoöperaties uit de omgeving van Tulu Bollo. In totaal zijn er nu 58.712 boeren lid. Van origine is Becho Woliso een graancoöperatie. Toen bleek dat alleen graan geen solide basis vormt, zijn ze gaan investeren in andere gewassen zoals kikkererwten, tarwe en teff. Daarnaast produceren ze onder meer PP-zakken en kunstmest.

Het doel van Becho Woliso is het verhogen van de inkomsten van de leden. De boerenleden zijn via hun eigen coöperatie aangesloten bij de overkoepelende unie. Zij ontvangen via hun coöperatie dividend. Het afgelopen jaar is er 12 miljoen Birr aan dividend uitgekeerd. Waarbij de brutowinst op coöperatieniveau met 23% is gestegen terwijl het aantal actieve leden maar met 13% steeg.

Spectaculaire stijging eigen vermogen
Het bestuur van de unie heeft in 2015 veel energie gestoken in het verhogen van het eigen vermogen. Door de verkoop van nieuwe aandelen aan de leden, is het eigen vermogen gestegen tot 25%. Dit terwijl een gemiddelde Agriterra-klant in Ethiopië maar 13% eigen vermogen heeft. Dit toont aan dat Becho Woliso goed gekapitaliseerd is. Een extra pluspunt hierbij is het goede financiële beheer. Alle informatie en activiteiten zijn goed gedocumenteerd.

Door het gezonde eigen vermogen trekt de unie eenvoudiger financiering van buitenaf aan. Dit schept weer extra investeringskansen voor de aangesloten leden. Logisch dat er de afgelopen jaren veel tijd en energie is gestoken in het verbeteren van het eigen vermogen van de Ethiopische coöperaties die Agriterra ondersteunt. Becho Woliso bewijst dat je zo beter toegang krijgt tot externe financiering.

Winstgevendheid
De stabiele nettowinstmarge van 2% is gemiddeld voor Ethiopië. Gezien alle ontwikkelingen en investeringen van de afgelopen jaren is het knap dat Becho Woliso dit percentage heeft weten te handhaven. Een puntje van aandacht is de brutowinstmarge die in twee jaar is gedaald van 10% naar 5% in 2015.

Met een current ratio van 110% en een quick ratio van 82% zit het met de liquiditeit ook goed. Er is dus voldoende ruimte om de komende jaren te blijven investeren en het inkomen van de leden op een duurzame manier te laten stijgen. Sinds de start van de samenwerking zijn er grote stappen voorwaarts gezet, terwijl de winst altijd gezond is gebleven. Een feit waar Agriterra en Becho Woliso samen erg trots op zijn! 

Kenmerken

Ethiopia

Foto's

Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Willemsplein 42
6811 KD Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org