Vertrouwen van leden

27-09-2021

Betrokkenheid van leden van coöperaties is de belangrijkste focus in het SDGP maisproject in Rwanda. Door middel van managementtrainingen en Farmer Field Schools (FFS) is er bij 15 coöperaties gewerkt aan duurzame relaties met hun leden. In totaal zijn bijna 400 boeren getraind. 

Je geld niet op tijd krijgen, slechte boekhouding bij de coöperatie, en hoge prijzen voor benodigdheden is niet erg motiverend om je aan te sluiten bij een coöperatie. Veel boeren zijn daarom terughoudend in het verkopen van hun producten aan coöperaties en geven de voorkeur aan zogenoemde direct buyers. Die leveren op korte termijn meer zekerheid. Dit betekent dat als coöperaties investeren in vertrouwen krijgen van boeren, namelijk door hun processen op orde te brengen, ze uiteindelijk investeren in langdurige relaties. Naast een stabielere toekomst voor de boer, resulteert dit uiteindelijk ook in stabiliteit voor de coöperatie en de mogelijkheid om uit te breiden en verder te professionaliseren. 

Trainingen en advisering door Agriterra

Het SDGP maisproject is gestart in 2019 en in het afgelopen jaar hebben de coöperaties samen met Agriterra en de overheid gewerkt aan verschillende manieren om dit mogelijk te maken. In totaal zijn er afgelopen jaar 257 boeren direct getraind bij Farmer Field Schools en nog eens 106 boeren kregen verschillende managementtrainingen, van boekhouden tot vrouwelijk leiderschap. Alle trainingen zijn met veel enthousiasme ontvangen, en het doel is dat deze lead farmers hun kennis weer doorgeven aan andere leden van de coöperatie.

Er is door Agriterra ook een-op-een advies gegeven aan de coöperaties, dat met name betrekking had op praktische zaken zoals het verkrijgen van leningen bij banken, verzekeringen afsluiten en het aantrekken van nieuwe leden. Dit alles is gedaan met de hulp van betaalden krachten die de coöperaties hebben aangenomen. Zij hebben aanzienlijke impact gehad op de coöperaties het afgelopen jaar.  

Succesverhalen: KODUIBI en COAMANYA Gishubi

Een van de coöperaties waarbij er veel is veranderd door de samenwerking met Agriterra, is KODUIBI cooperative uit de Mugesera-sector in het Ngoma-district. Mede dankzij de (financiële) hulp van Agriterra waren zij in staat om een manager met veel coöperatieve ervaring aan te nemen die de kar kon trekken om stappen te zetten. Onder zijn leiding heeft de coöperatie kunnen investeren in een nieuw bedrijfspand dat ook verhuurd kan worden, waardoor ze extra inkomen genereren. Ook hebben ze een lening kunnen krijgen, wat weer mogelijkheden biedt voor verdere investeringen. De impact daarvan is enorm op de coöperatie en dus de leden. Na het afgelopen jaar is de coöperatie vol vertrouwen dat ze hun strategie kunnen voortzetten en de manager kunnen gaan betalen van eigen geld, in plaats van met de hulp van Agriterra.

Ook bij COAMANYA Gishubi zijn er na een jaar grote veranderingen, ze hebben voor het eerst een accountant kunnen aannemen. Samen met de nieuwe computer en software waarin is geïnvesteerd, kan de accountant orde op zaken stellen en kan de coöperatie strategisch betere beslissingen nemen. Het succes van een coöperatie is voor een groot gedeelte gebaseerd op vertrouwen van de leden, en de boekhouding is daar een belangrijk onderdeel van. Agriterra heeft ook deze coöperatie financieel ondersteund in de uitvoering van hun plannen.

Toekomstige activiteiten van de maiscoöperaties in Rwanda

Uitdagingen rond de pandemie zullen voorlopig nog wel blijven, maar in de tweede helft van 2021 blijven de coöperaties zich focussen op de agrarische en managementtrainingen en het voortzetten van hun strategie.

 


Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Jansbuitensingel 7
6811 AA Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org