Agriterra en Rabo Partnerships bundelen krachten voor ondersteuning van agrarische (financiële) coöperaties in opkomende landen

06-09-2018

Met de samenwerking bieden Rabo Partnerships en Agriterra een completer pakket aan diensten aan voor de ontwikkeling van moderne, marktgerichte agrarische coöperaties in opkomende markten alsmede coöperatieve financiële instellingen met een focus op agribanking. Naar verwachting zal de samenwerking leiden tot een grotere inzet van Agripool-experts: medewerkers van de Rabobank die hun kennis en expertise inzetten voor internationale projecten van Agriterra in ontwikkelingslanden en opkomende markten.

Op dinsdag 14 augustus 2018 hebben Kees Blokland, Managing Director Agriterra, en Marianne Schoemaker, Directeur Rabo Partnerships een samenwerkingsovereenkomst getekend. Met deze strategische samenwerking bundelen beide organisaties hun krachten voor de verdere professionalisering en modernisering van agrarische en financiële coöperaties in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en voormalig Oost-Europa.
 
Een concreet voorbeeld van de samenwerking is een opdracht in Indonesië waar een coöperatie van rijstboeren (KSU Atom) Agriterra heeft gevraagd hen te ondersteunen bij het uitwerken van een business plan voor een nieuwe rijstfabriek.  Zo’n 800 boeren zijn hierbij betrokken en een gecombineerd Agriterra – Rabo team zal in september 2018 naar Flores (Indonesië) afreizen om de coöperatie te adviseren bij het ontwikkelen van een duurzaam business model.

Bedrijfsadviseur Tina Napitupulu van Agriterra zal expertise inbrengen over het opzetten van een strategisch business plan. Dit doet zij samen met Naomi Clark, werkzaam in het kredietgoedkeuringsproces bij Rabobank Australië, die zal adviseren over de financieringsaspecten.

Marianne Schoemaker, Directeur Rabo Partnerships and Kees Blokland, Managing Director Agriterra
 

Agriterra (Arnhem, Nederland) is een Nederlandse agri-agency en levert adviesdiensten voor bedrijfsontwikkeling aan coöperaties en boerenorganisaties in opkomende economieën.  Agriterra ondersteunt hen met advies en training door lokaal gestationeerde bedrijfsadviseurs en met inzet van praktijkdeskundigen uit de Nederlandse en internationale agri- en foodsector; de zogenaamde Agripoolers. De dienstverlening van Agriterra richt zich op thema’s als bedrijfsontwikkeling, governance, financieel management, voorlichtingsdiensten en belangenbehartiging. In een groot aantal landen werkt Agriterra hierbij vanuit haar lokale kantoren.

Rabo Partnerships (Utrecht, Nederland), onderdeel van Rabobank en voorheen bekend als RIAS en Rabo Development, bouwt voort op 25 jaar wereldwijde ervaring in het versterken van financiële instituties en coöperaties door het delen van kennis en netwerken. Onze missie is het vergroten van toegang tot financiële dienstverlening in opkomende markten, met een nadruk op de ontwikkeling van rurale kostwinning en toegenomen agri-financieringen.  
 

Contact details Agriterra
Cees van Rij – Manager agri-advice
+31 (0)6 1088 8314
vanrij@agriterra.org
www.agriterra.org

Contact details Rabo Partnerships
René Verberk – Senior Project Manager Advisory Services
+ 31 (0)6 1093 8714
Rene.Verberk@rabobank.nl
www.rabobank.com

 


Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Jansbuitensingel 7
6811 AA Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org