Aardappelen op het menu

12-12-2014 Op woensdag 10 december organiseerde Agriterra al weer voor de vierde keer een Agripool aardappeldag, met een groot aantal bekende en nieuwe (potentiele) agripoolers. We kijken tevreden terug op een gezellige, leerzame dag.

Al voor 10 uur druppelden de eerste aardappelagripoolers binnen in de zaal die we voor deze gelegenheid bij Agrico ter beschikking kregen gesteld. Na een uitgebreide voorstelronde, waarin we ook een groot aantal nieuwe (potentiële) agripoolers hebben leren kennen, gaf Upt Hiddema een boeiende presentatie over het ontstaan, ontwikkeling en verzelfstandiging van de PootaardappelAcademie. In het kort komt het erop neer dat pootgoedboeren zich lokaal organiseren in kennisnetwerken om met vraagstukken die ze zelf aandragen bezig te gaan. Via het regionale en landelijke netwerk kunnen ze daar ook externe expertise bij te betrekken. DLV levert de discussieleiders, waar hoge eisen aan worden gesteld. De academie draait op bijdragen van de deelnemers en van samenwerkingsovereenkomsten met een groot aantal partijen die op een of andere manier actief zijn in de pootgoedketen. Deze hebben ook belang bij boeren met kennis, waardoor er win-win situaties ontstaan.

In groepjes dachten de deelnemers vervolgens na over of en hoe dit Nederlandse model toegepast kan worden in Afrika en China, waar we het probleem van hoe we de kennis bij de boeren aan de basis krijgen vaak tegenkomen. Enkele lessen die er werden getrokken waren dat er voldoende financiële prikkels moeten zijn (lees markt en goede prijzen), dat het moet draaien om de problemen en vragen van de boeren en dat bekwame discussieleiders essentieel zijn.

Na de lunch, die gelegenheid bood om informeel de onderlinge contacten aan te halen, vertelde een relatiebeheerder van Agriterra over de resultaten van 2014 en de uitdagingen die voor 2015 in het verschiet liggen op het gebied van aardappels. In 2014 is er veel bereikt op het gebied van advisering in de aardappelen in de vorm van lokaal ondernemerschapsprojecten, talrijke adviesopdrachten, regionale workshops, de Regionale Aardappel Dagen en de Agripool Aardappeldagen in Nederland. Voor 2015 is het vooruitzicht dat er nieuwe organisaties bij komen en dat er sprake zal zijn van meer adviesopdrachten richting Grote Meren Gebied en China. Verdere professionalisering van de aardappelproducenten organisaties, zowel technisch, commercieel als bestuurlijk en qua dienstverlening staat voor 2015 hoog in het vaandel. 

In de middag hebben Liesbeth Versluijs en Frits Werkman verslag gedaan van hun recentelijke adviesreis naar landbouworganisatie CAPAD in Burundi. Zij hebben daar gekeken naar de verbetering van het pootgoed en de vermarkting ervan. Enkele conclusies zijn dat met simpele technische ingrepen de productiviteit makkelijk omhoog kan, dat een bijdrage aan de oplossing voor verbeterd pootgoed via de vermenigvuldiging van invitro plantjes door CAPAD kan gaan en dat met een betere organisatie vanuit de boeren meer uit de markt kan worden gehaald. 

Cees van Rij, teammanager bij Agriterra, sloot de dag af met het verhaal over de op handen zijnde veranderingen binnen Agriterra. Deze veranderingen hebben ook zeker consequenties voor de aanwezige agripoolers. Er komen meer adviesopdrachten en we gaan voor nog meer kwaliteit!


Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Jansbuitensingel 7
6811 AA Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org