Agriterra en FrieslandCampina: Een beter leven voor boeren in nieuwe en opkomende economieën door voortzetting van samenwerking

29-10-2018

Op maandag 29 oktober ondertekenden Hein Schumacher, Chief Executive Officer van FrieslandCampina, en Marc Calon, voorzitter van het Bestuur van Agriterra, een overeenkomst om de samenwerking tussen de twee organisaties voor een periode van 5 jaar te verlengen.
 

Marc Calon (l) en Hein Schumacher (r)

FrieslandCampina en Agriterra werken sinds 2012 samen en delen de ambitie om het levensonderhoud van melkveehouders in Azië en Afrika te verbeteren door het delen van Nederlandse zuivelexpertise.

‘Dairy development’
De zuivelcoöperatie deelt al meer dan 35 jaar Nederlandse zuivelkennis met melkveehouders in specifieke landen in het kader van het Dairy Development Programme (DDP). Het doel van het DDP is om de zuivelproductie, zowel kwalitatief als kwantitatief, op een duurzame manier op een hoger niveau te brengen om boeren te helpen een beter bestaan op te bouwen. Binnen het partnership werken FrieslandCampina en Agriterra tevens aan het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden bij jonge boeren om de zuivelsector aantrekkelijker te maken voor toekomstige generaties om de voedselzekerheid te verbeteren.

Schumacher: "Het partnership is een van de manieren waarop FrieslandCampina invulling geeft aan haar doel nourishing by nature. Door de krachten te bundelen met Agriterra ondersteunen we boeren in andere delen van de wereld om een beter inkomen en bestaan te realiseren en de voedselzekerheid aldaar te verbeteren. Leden-melkveehouders en werknemers van FrieslandCampina komen zeer enthousiast terug van hun adviesmissies, omdat ze in korte tijd zuivelcoöperaties hebben kunnen ondersteunen om grote stappen te zetten. Ik kijk er naar uit om samen met Agriterra impact te blijven maken."

Calon: "Wij denken dat het overdragen van coöperatieve kennis door FrieslandCampina een positief effect heeft. Het werken met een pool van deskundigen uit de Nederlandse coöperatieve sector is kenmerkend voor Agriterra. Deze Agripool-experts adviseren, trainen en delen hun ervaring van boer tot boer en spreken hun taal. De overeenkomst van vandaag tussen FrieslandCampina en Agriterra staat symbool voor de gezamenlijke ambities en doelen in de wereldwijde ontwikkeling van de zuivelsector. We zijn zeer verheugd om de komende 5 jaar verder met elkaar samen te werken."

Feiten en cijfers van 2015-2018:

  • Leden-melkveehouders en medewerkers van FrieslandCampina hebben meer dan 100 adviesmissies uitgevoerd ter ondersteuning van meer dan 50 (zuivel)coöperaties in Thailand, Indonesië, Maleisië, China, Vietnam, Nigeria, Kenia, Oeganda, Tanzania, Ethiopië, Zambia en Rwanda bijvoorbeeld op het gebied van goed bestuur, human resource management, marketing, farm management, ledenbetrokkenheid, financiën en voorlichting.
  • 26 Nederlandse leden-melkveehouders van FrieslandCampina maken onderdeel uit van het zogenoemde Farmer2Farmer-programma (F2F). Samen voerden de F2F -trainers 25 missies uit om lokale boeren te trainen en te adviseren op het gebied van Good Dairy Farming Practices.
  • Elk jaar bereikt FrieslandCampina direct en indirect meer dan 250.000 melkveehouders via het Dairy Development Programma.
  • 660.000 boeren profiteren wereldwijd van Agriterra's advies, training en uitwisseling. Dit is alleen mogelijk door partnerships zoals die met FrieslandCampina.
  • Agriterra heeft vele partners binnen de Nederlandse coöperatieve sector: meer dan 700 experts zijn beschikbaar voor adviesopdrachten en training van coöperaties en boerenorganisaties wereldwijd.

Meer informatie over Agriterra

Meer informatie over FrieslandCampina’s Dairy Development Programma


Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Jansbuitensingel 7
6811 AA Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org