Agriterra stelt de kandidaten voor…. (4)

22-09-2015 Lees hieronder het verhaal van Hugo Chinchero Mollostaca , een van de tien jonge boeren die door Agriterra is uitgekozen om deel te nemen aan het evenement 'We Feed the Planet' in Milaan.

Hugo Chinchero Mollostaca uit Bolivia

Hugo Chinchero Mollostaca is een jonge producent van koffie in de provincie Caranavi in Bolivia. Hoewel hij pas 24 jaar is, bewaakt hij elk seizoen de voortgang van het productieproces van biologische koffie. Hugo werkt voor de Corporación Agropecuaria Campesina Regional Coraca C.R.C.

Het succes van zijn werk is direct van invloed op het leven van de boeren en hun families. Zijn bijdrage helpt om de inkomens van de coöperatieleden te verbeteren en daardoor hun levenskwaliteit. Een van de doelstellingen van Hugo is dat hij hoopt dat door middel van zijn werk de kansen voor de kinderen van de boeren in de regio vergroot worden. Hij zou graag willen dat zij de mogelijkheid krijgen om zich te professionaliseren op universiteitsniveau.

Omdat hij veel kennis heeft omtrent biologische landbouw, speelt Hugo een belangrijke rol in het adviseren van de leden van Coraca C.R.C. Hij bezoek regelmatig de akkers van de leden en bekijkt de werkzaamheden die daar plaatsvinden en controleert ook de fytosanitaire staat van de planten. Hij identificeert de problemen en stelt oplossingen voor.

Naast zijn activiteiten in de coöperatie, is Hugo Chinchero Mollostaca verantwoordelijk voor het milieu. Hij zorgt voor de herbebossing van gebieden waar gevaar voor erosie heerst. Hierdoor waarborgt hij de ecologische duurzaamheid van het gebied op de lange termijn.

Deze jonge boer vindt duurzaamheid erg belangrijk en spant zich in om deze te garanderen op de lange termijn, zowel in de regio als in de ontwikkeling van de landbouwactiviteiten. "Mijn taak is mijzelf op het niveau van de boeren te begeven zodat ik mijn kennis aan hen kan overdragen. Ik ben een nieuwsgierige man, die het leuk vindt om voortdurend te leren. Ik probeert altijd te profiteren van de kansen die voorkomen om mijn vaardigheden uit te breiden en ga daarom ook graag mee naar Milaan en Nederland."


Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Jansbuitensingel 7
6811 AA Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org