Agriterra stelt de kandidaten voor…. (5)

22-09-2015 Lees hieronder het verhaal van Chandra Bahadur Loktam, een van de tien jonge boeren die door Agriterra is uitgekozen om deel te nemen aan het evenement 'We Feed the Planet' in Milaan.

Chandra Bahadur Loktam uit Nepal

Chandra Bahadur Loktam is een 29-jarige theeplanter en veehouder uit Nepal, die werkt op zijn eigen plantage en een bestuursfunctie bij een lokale coöperatie combineert met een actieve rol binnen de Central Tea Cooperative Federation (CTCF). Deze koepelorganisatie ondersteunt met lobbywerk, managementsupport en marketingactiviteiten lokale theecoöperaties in Nepal. Doelstelling van de organisatie is: betere inkomens voor de boeren en een duurzame sector.

Als ‘Coordination Facilitator’ coacht Chandra lokale coöperaties om zich verder te professionaliseren. Hij doet dit onder meer door assistentie te verlenen bij de boekhouding en administratie, het opstellen van business cases en het vinden van nationale en internationale afnemers. Ook zet Chandra zich in om groepen theeplanters en coöperaties in Nepal onder de CTCF te organiseren.

Chandra ziet de Europese landbouworganisaties als een model om na te volgen. Hij wil leren hoe de sector georganiseerd is en hoe bedrijven opereren. Ook methodieken om te gebruiken in handelsbesprekingen hebben zijn aandacht. “Ik hoop dat ik op dit evenement mijn ondernemerskwaliteiten verder kan ontwikkelen”.  Hij wil daarvoor in gesprek met andere jonge boeren om zo successen en mislukkingen met elkaar te delen. “Ik studeer momenteel online de cursus ‘Global Post Harvest Loss Prevention: Fundamentals, Technology and Actors’. Het bezoeken van ‘We Feed the Planet’ gaat mij helpen om wat ik hier geleerd heb verder te conceptualiseren en te realiseren.”Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Jansbuitensingel 7
6811 AA Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org