Agriterra steunt agrarische wederopbouw in centraal Nepal

25-06-2015 Op 25 april 2015 om 11: 56 AM, werd Nepal getroffen door de zwaarste aardbeving sinds 80 jaar, met een kracht van 7.9 op de schaal van Richter. De schade is vooral in veertien districten van centraal Nepal enorm: meer dan 8.000 doden, 19.000 gewonden, en ruim 500.000 families hebben hun huizen verloren, inclusief eigendommen, voedselvoorraden, vee en landbouwbenodigdheden. De landbouwsector loopt veel schade op: vee is verpletterd of dood gegaan door gebrek aan voer, de meeste stallen zijn kapot, mensen zijn hun zaaizaad/gereedschap kwijt en er is geen geld om te investeren in reguliere landbouwactiviteiten. Daarnaast zijn er veel landverschuivingen die akkers en boomgaarden doen verdwijnen.

In twee van deze veertien districten, Dhading en Makwanpur, werkt Agriterra al drie jaar samen met districtsfederaties van landbouwcoöperaties van kleine boeren. Agriterra ondersteunt deze coöperaties in het versterken van het boerenondernemerschap van de leden. Dit door het geven en ondersteunen van trainingen rondom bijvoorbeeld het thema ‘hoe ga je gezamenlijk de markt op’,  kostenbesparende en biologische methoden, betere huisvesting en voeding van dieren en betere teelttechnieken. Daarnaast versterkt Agriterra ook de coöperaties in financieel management, goed bestuur, productontwikkeling en draagt het bij aan het oprichten van nieuwe coöperaties in gemeentes waar deze nog niet bestonden. De leden zijn grotendeels vrouwen.

De aardbeving heeft alle reguliere programma’s even tot een stilstand laten komen. Mensen die naasten zijn verloren, of hun huis en andere bezittingen hebben andere prioriteiten dan het volgen van een training. De behoefte aan ondersteuning is groot. Doel is  om eerst de ergste nood te overkomen en dan geleidelijk aan het gewone leven weer op te pakken.

Beide districtsfederaties hebben van de leden de vraag gekregen of zij kunnen helpen met ondersteuning bij de wederopbouw van de landbouwsector. Ook de koepel van deze landbouwcoöperaties NACCFL (met leden in vrijwel alle zwaar getroffen gebieden) is heel actief in het verlenen van ondersteuning aan de getroffen leden. Na ongeveer een maand werd de omvang van de ramp echt duidelijk en hebben deze drie organisatie alle drie een wederopbouwproject opgesteld in nauw overleg met Agriterra.

Agriterra heeft, dankzij een royale gift van een extern fonds en dankzij een langzaam opgebouwd fonds van particuliere giften, deze drie organisaties een goede steun in de rug kunnen geven om met agrarische wederopbouw aan de slag te gaan. De middelen komen, in de vorm van vooral materialen en begeleiding op deze manier via de coöperaties vlot en gericht terecht bij de leden van de coöperaties.

Concrete activiteiten en verwachte resultaten:
In Dhading zullen acht primaire coöperaties en in totaal 3445 leden ondersteund worden met:
• Bouwmaterialen voor reconstructie van huizen en stallen: 500 families
• Aanschaf van nieuw vee (biggen, geitjes, kippen): 350 families
• Groentezaden van hoge kwaliteit: 2600 families
• Herstelwerkzaamheden van de acht coöperatiekantoren

In Makwanpur zullen tien primaire coöperaties met 4141 leden ondersteund worden met:
• Bouwmaterialen voor reconstructie van huizen en stallen: 473 families
• Aanschaf van nieuwe geiten: 60 families
• Aanschaf van bijenkorven: 50 families
• Gereedschappen (gieters, sproeiers): 260 families
• Groentezaden van hoge kwaliteit: ten minste 500 families
• Dekens: 260 families
• Keukengerei: 250 families
Via de nationale koepel worden vier districten geholpen met vergelijkbare activiteiten.

Follow up en begeleiding
De projecten worden uitgevoerd in de periode juni tot en met augustus 2015. De twee districtsfederaties zijn eindverantwoordelijke voor een goede uitvoering en inhoudelijk en financiële verantwoording naar Agriterra. Daarnaast zullen zij technische ondersteuning bieden aan de mensen in bijvoorbeeld het bouwen van stallen en het juiste gebruik van zaden. Agriterra houdt zeer nauw contact met de organisaties, en eind juni en medio augustus zal een Agriterra-adviseur naar Nepal afreizen.

Agriterra wil na deze periode van noodhulp en wederopbouw de draad weer op pakken met de landbouwcoöperaties en via gerichte voorlichtings- en adviestrajecten het boerenondernemerschap verder versterken.


Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Jansbuitensingel 7
6811 AA Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org