Bodemverbetering brengt landbouw in Cambodja op een hoger peil

20-02-2014 LTO Noord, Wageningen UR en Agriterra werken in Cambodja aan een gezamenlijk klimaatproject. Klimaatverandering heeft een negatief effect op de voedselproductie en voedselzekerheid overal ter wereld. Welke aanpassingen in de landbouw zijn nodig en mogelijk om de klimaatveranderingen het hoofd te bieden?

Dit klimaatproject is een paar jaar onderweg. Vanuit Cambodja is de Cambodian Farmers Association of Agricultural Producers (CFAP) er nauw bij betrokken. In 2013 was er gefocust op de factor water. Om watertekorten voor te zijn, startte de CFAP met het graven van multipurpose vijvertjes. Uit die vijvers kunnen vis, kikkers en waterplanten worden geoogst. En aan de randen van de vijvers wordt groente geteeld. Maar niet alleen water is een belangrijke factor; er moet ook gekeken worden naar bodem en bodemvruchtbaarheid.

Arjan Reijneveld van BLGG AgroXpertus en Peter Prins van LTO Noord waren in januari bij de CFAP om gezamenlijk te kijken naar het belang van bodem en bodemvruchtbaarheid in het kader van dit project. Gedurende het gehele bezoek werden ze niet alleen door CFAP, maar ook door een lokaal bodemkundige begeleid. Ze spraken daar met de gouverneur, het Ministerie van Landbouw, staf van de Landbouwuniversiteit, boeren en voorlichters. Vanuit de Cambodjaanse overheid  is er veel interesse voor grondonderzoek omdat het een belangrijk hulpmiddel is voor de boeren om de opbrengst en kwaliteit van gewas te verbeteren.

Arjan en Peter gaven een training voor deelnemers uit de particuliere sector, de overheid, voorlichters en de Universiteit van Svay Rieng over bodemverbetering. Ze waren aangenaam verrast, toen bleek dat CFAP al  grondonderzoek gedaan had en dat de bijbehorende documentatie al vertaald was naar het Kmer, de lokale taal. Na een presentatie van Arjan over het belang van bodemvruchtbaarheid en opbrengsten in het licht van klimaatsverandering werden alle onderzoeksresultaten uitgebreid besproken. Er was volop interactie en discussie tussen alle deelnemers.

Weer terug in Nederland bezocht Peter Prins het Ministerie van Economische Zaken waar men zeer enthousiast is over de samenwerking met boeren in Cambodja en het bedrijfsleven. Momenteel onderzoekt BLGG AgroXpertus grondmonsters uit Cambodja. Binnenkort gaan twee studenten van Van Hall Larenstein voor drie maanden op stage naar Cambodja om verder te werken aan het klimaatproject.

 

Robert Sillevis  
Agriterra nieuwsredactie


Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Jansbuitensingel 7
6811 AA Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org