Boeren-business in China

11-09-2015 Wat heeft Agriterra eigenlijk te zoeken in China? China is inmiddels toch een economische wereldmacht en koopt toch veel landbouwgrond op in Afrika?

Wellicht is het goed om de argumenten nog eens op een rijtje te zetten:
1. Mensen van het platteland mogen niet zomaar verhuizen naar de stad, waardoor er grote verschillen zijn tussen arm en rijk in China.
2. Er zijn in China enorm veel boeren (1/3 van boeren wereldwijd) die de markt  op willen. Op het platteland heerst nog veel extreme armoede: ruim 80 miljoen mensen leven hier nog van minder dan $ 1,25 per dag.
3. De vraag naar (veilige) landbouwproducten in China neemt enorm toe.
4. Er ontstaan coöperaties naar westers model en een coöperatieve wetgeving maar er is nog weinig kennis ter plaatse beschikbaar.
5. De overheid stimuleert om (federaties van) coöperaties op te richten.
6. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft grote interesse in de enorme consumentenmarkt van China. Met een vestiging in China kunnen we hen beter ondersteunen bij het maken van de aansluiting bij lokale producentenorganisaties en coöperaties.
7. Via Agriterra kunnen Nederlandse bedrijven hun kennis en kunde laten zien aan de wereld en stelt het hen in staat om als Nederlands agrarisch bedrijfsleven een positief imago in het buitenland verder op te bouwen.

Agriterra is momenteel actief met één federatie en drie associaties in Yunnan. Daar komen binnenkort twee federaties in Sichuan bij en één in Yunnan. Beide provincies liggen in het zuiden van China. De verscheidenheid aan producten is groot; van bamboe, rijst, aardappels tot kippen, varkens, enz. In totaal zullen we hiermee ca. 35.000 boerengezinnen ondersteunen.

In Kunming hebben we onze eerste lokale bedrijfsadviseur gestationeerd: Betty Li. Vanuit Nederland krijgt ze ondersteuning van Gabriéla Versteeg (consultant & China expert), Caroline Cheng (vertaalster) en Jan Heemskerk (bedrijfsadviseur). Belangrijk in China is om de juiste wegen te bewandelen en de overheid goed bij de activiteiten te betrekken. We hebben ondertussen een goed netwerk opgebouwd bij de provinciale overheden. Bij de coöperaties bestaat met name behoefte aan meer kennis over coöperatief management, financieel management en marketing van agriproducten.

De komende periode zullen we ons richten op het uitvoeren van diverse trainingen bij bovengenoemde klanten. Daarnaast willen we contacten aanknopen met Chinese banken en universiteiten. Er zit met name bij deze instellingen veel Chinees geld en er is behoefte aan kennis, die Agriterra kan leveren. We hebben de indruk, dat Chinezen bereid en in staat zijn om voor deze kennis te betalen. De nadruk ligt nu op de vraag: hoe kunnen we met Chinees geld de landbouwcoöperaties zo goed mogelijk ondersteunen? Hier zullen we de organisatie van Agriterra verder op in moeten richten.


Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Jansbuitensingel 7
6811 AA Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org